tirsdag 28 juni 2022

Transportarbeiderne slåss for å begrense hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres av innleide sjåfører. De vil sette grenser for den omseggripende bruken av innleid arbeidskraft, vikarer og midlertidige ansatte. Krava er blant annet at disse skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som faste ansatte i innleiebedriften. Med andre ord slåss transportarbeiderne mot sosial dumping og undergraving av overenskomstene. De må støttes!

Lavtlønte reinholdsarbeidere

Også reinholdsarbeidere i Arbeidsmandsforbundet er i streik. Dette er en bransje der lønna bokstavelig talt er bånn i bøtta, og arbeidskjøperne i NHO Service nekter å imøtekomme kravet om økte garantilønnssatser. Disse garantibestemmelsene har stått stille i 20 år!

– Våre viktigste krav har i hovedsak blitt avvist av arbeidsgiverne både når det gjelder en rettferdig lavlønnsprofil og heving av garantibestemmelsene for renholderne. Vi nådde ikke fram med vårt viktigste krav til en bedring av garantibestemmelsene som nå har stått stille i 20 år og har medført at renholderne har blitt hengende etter andre lønnsgrupper, sier forbundsleder Erna Hagensen.

Les mer om streiken på sidene til Norsk Transportarbeiderforbund.