mandag 17 januar 2022

Den viktigste bakgrunnen for streiken var at NHO og Byggenæringens Landsforening ønsker sosial dumping og ville krympe minstelønnssatsene.
Et stort antall arbeidere i byggebransjen er øst-europeere, mange av dem uorganiserte. Kapitalen motsetter seg økning av minstelønnssatsene spesielt på grunn av allmenngjøringa av tariffavtaler på norske byggeplasser, noe som betyr at også uorganiserte utenlandske arbeidere skal ha minstetariffen.
Solidarisk opptreden fra bygningsarbeiderne har sørget for at kapitalens provokasjoner er parert i denne omgang.

Imidlertid er det generelle tillegget bygget over samme elendige lest som er lagt til grunn gjennom oppgjøret i frontfagene, det vil si fattigslige ei krone i timen pluss en såkalt lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift, der en femtiøring per time per ansatt skal fordeles for å utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner …

Uravstemningen blir 28. april, samme dag som for frontfaga. Særlig for de bransjene og enkeltbedriftene som har små muligheter til å kjempe gjennom betydelige lokale lønnstillegg, er det liten grunn til å stemme ja til det anbefalte forslaget som ligger på bordet.