Faglig kommentar Arbeidsplass og fagforening

Støtt heismontørene i kampen for tariffavtale!

Heismontørene på Orona Norway AS har vært i streik siden 14. mai. Streiken skyldes at bedriften nekter noe så elementært som å inngå tariffavtale.

elevator heisOrona er et spansk konsern som har etablert seg i Norge ved oppkjøp av en rekke mindre norskeide bedrifter. De baserer sin virksomhet i stor grad på innleie av utenlandske arbeidere, i hovedsak fra Polen og Spania.

Bedriften kjemper innbitt mot opprettelse av tariffavtale, og hevder at en husavtale er moderne, mens tariffavtale er håpløst gammeldags.

Forbundsvise tilpasninger på grunn av ESA og pensjonskonto

Vårens hovedoppgjør kan ende med storkonflikt. Det handler om lønn etter et år med regelrett nedgang i kjøpekrafta, og det handler om å redde stumpene av pensjon og AFP.

Streikevakter under hotellstreiken i 2016.Fellesforbundet vil legge føringene. EØS-avtalen legger på sin side føringer for Fellesforbundet.

Representantskapet i LO bestemte den 27. februar å gå for et samordna oppgjør, men med forbundsvise tilpasninger. Faren er stor for at Fellesforbundet og resten av LO går inn i striden om lønn, pensjon og allmenngjøring med en arm på ryggen.

Politisk streik mot bemanningsbyråene

Nå er det nok! Onsdag 15. november setter fagbevegelsen foten ned og krever forbud mot bemanningsbyråene i Oslo-regionen.

Nei til sosial dumping – Forby bemanningsbyråene! Klokka 13:00 blir det stormønstring foran Stortinget. Dit kommer hundrevis av fagorganiserte og titalls faner fra foreninger i Fellesforbundet, El og IT-forbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og mange flere. Også klubbene i de store bemanningsforetakene Adecco og Workshop (Manpower) har slutta seg til den politiske streiken. Se hele oversikten over tilslutta foreninger på FriFagbevegelse

Kravet er i første omgang å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden, med hjemmel i Arbeidsmiljølovens §14.12.5

En rapport fra bygg- og elektroforeninger i Oslo viser at 85 prosent av innleien som foregår i Oslo og Akershus er i strid med norsk lov.

Likte du det du leste? Vipps noen kroner til Tidsskriftet Revolusjon #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!

Personvern