onsdag 15 juli 2020

Kommuniké fra europeiske ML-partier

I juni 2015 avholdt europeiske partier og organisasjoner som er medlemmer av Den internasjonale konferansen av marxist-leninister partier og organisasjoner (IKMLPO) sitt regionale møte i Frankrike.

frede klitgard 2005juan marte PCTJuan Marte fra PCT.Delegatene hedret minnet om de modige kameratene Frede Klitgård (t.v.) fra APK i Danmark og Juan Marte fra Arbeidets kommunistiske parti (PCT) i Den dominikanske republikk, som begge døde for kort tid tilbake. Møtet ble tilegnet disse trofaste marxist-leninistene, med løfte om å videreføre deres lysende eksempel.

Les mer: Kommuniké fra europeiske ML-partier

Danske kommunister til kamp mot militarisering og nedskjæringer

apk faneArbejderpartiet Kommunisterne (APK) avholdt nylig sin 6. kongress. Den fant sted omtrent samtidig med at statsminister Helle Thorning-Schmidt (Sosialdemokratene) skrev ut nyvalg til Folketinget den 18. juni.

APK vender tommelen ned for både «rød» og blå blokk, som i bunn og grunn står for den samme nedskjærings- og krigspolitikken.

Les mer: Danske kommunister til kamp mot militarisering og nedskjæringer

Enhet, kamp og organisasjon 1. mai!

«La oss på første maidagen og ved 70-årsmarkeringa av fascismens nederlag gjennomføre store demonstrasjoner mot de imperialistiske krigsforberedelsene!»

ikmlpo ny2Proletarer og arbeidere, undertrykte folk i alle land!

1. mai – den internasjonale kamp- og solidaritetsdagen for proletarer i alle land – står vi overfor en voksende imperialistisk offensiv.

Under lange kriseår som har ruinert et stort antall arbeidere, lovet de borgerlige regjeringene og institusjonene til kapitalen en økonomisk oppgang som skulle gi jobber, velstand og et godt liv.

Men lidelsene til arbeiderne og folkene er ikke over. Krisetiltaka som er vedtatt av regjeringene pålegger oss nye forsakelser.

Les mer: Enhet, kamp og organisasjon 1. mai!

Tjue år med Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner

«Vi ville bygge et robust fundament for den internasjonale marxist-leninistiske bevegelsens enhet. Tjue år i ettertid ser vi klart hvor betydningsfullt dette skrittet var.»

For 20 år siden, i slutten av juli 1994, satt jeg på et fly på vei til Quito, Ecuador.

På den tida var verdenssituasjon vanskelig. De tidligere sosialistiske landa hadde kollapset. I Tyskland eksisterte ikke Berlinmuren lenger. I alle de tidligere sosialistiske landa ble utilslørt kapitalisme gjeninnført. Den internasjonale arbeiderbevegelsen lå nede i en djup bølgedal. Kapitalismen så ut til å ha seira. I 1992 proklamerte den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama «slutten på historia» og erklærte at den nyliberale, «demokratiske» borgerlige staten var samfunnsutviklinga sitt endepunkt. Kapitalismens og imperialismens apologeter (fortalere) kjørte på med propaganda i stor stil om at vi var gått inn i en tidsalder med fred og velstand for alle.

Les mer: Tjue år med Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner

IKMLPO med storslagent festmøte i Istanbul

ikmlpo20-istanbulInternasjonale representanter på festmøtet. Raul Marco fra Spania i forgrunnen. Foto: EMEP/Evrensel.Den Internasjonale Konferansen av Marxist-Leninistiske Partier og Organisasjoner (IKMLPO) feira sine første 20 år med et storslagent festmøte i Istanbul. Vertskap var Tyrkias Arbeiderparti EMEP, et av konferansens medlemspartier. 21 ML-partier fra de fleste verdensdeler var representert.

selma-gurkanSelma Gürkan fra EMEP taler til festmøtet.Stemninga sto i taket blant de 6000 i salen, som ropte revolusjonære slagord og ga talerne stormende bifall. Raul Marco fra spanske PCE(m-l) talte på vegne av IKMLPO.

Dessuten talte EMEPs kvinnelige leder Selma Gürkan (bildet t.v.) og kandidaten for kurdiske HDP (Folkets demokratiske parti) ved det tyrkiske presidentvalget, Selahattin Demirtas.

Festmøtet inneholdt også en lang rekke kulturinnslag på høyt nivå.

Les omfattende reportasje (på dansk) fra stormøtet i den marxist-leninistiske verdensbevegelsen på Netavisen (APK).

 

Tunisia: Revolusjonær presidentkandidat

Hamma Hammami, talsmann for Tunisias Arbeiderparti, var en av de 27 kandidatene ved presidentvalget 24. november. De endelige resultatene viser at han kom på tredjeplass.

Hammami stilte for den progressive venstrealliansen Folkefronten, som med 15 innvalgte representanter ble fjerde største partigruppe ved valget til nasjonalforsamling i oktober. Hamma har i flere tiår vært en hovedskikkelse i kampen mot det gamle undertrykkeregimet, og en frontfigur under den tunisiske revolusjonen i 2011.

Tunisias Arbeiderparti er knyttet til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO), som nylig feiret sitt 20-årsjubileum i Istanbul, Tyrkia.

Denne atikkelen er oppdatert 27. november.

Les mer: Tunisia: Revolusjonær presidentkandidat

Underkategorier

Resolusjoner og dokumenter
Uttalelser, resolusjoner, kunngjøringer og hilsener fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.
Antall artikler:
70
Tidsskriftet Unity & Struggle (Enhet og kamp)

Unity & Struggle er organ for den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Antall artikler:
7