onsdag 15 juli 2020

IKMLPO fyller 20 år

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner fyller 20 år

ikmlpo ny2I det 21. århundre er verden fremdeles delt. Motsetninga mellom arbeid og kapital på alle områder avspeiler antagonismen mellom arbeidet og produksjonens voksende samfunnsmessige karakter på den ene sida, og på den andre sida den kapitalistiske karakter av tilegnelsen av verdiene, verdier som i stadig høyere grad konsentreres hos et fåtall mennesker.

Les mer: IKMLPO fyller 20 år

Solidaritet med folket i Egypt!

Verken Mursi eller kuppmakerne vil klare å stoppe det egyptiske folkets marsj mot friheten.

I klem mellom hæren og Brorskapet. Ill.: Carlos LatuffI klem mellom hæren og Brorskapet.
Tegning av Carlos Latuff.
Etter at kravene om demokrati og frihet ikke stilnet hen, har de herskende klasser vraket Mursi selv om han bare har sittet i et år, skriver det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.

Les mer: Solidaritet med folket i Egypt!

Underkategorier

Resolusjoner og dokumenter
Uttalelser, resolusjoner, kunngjøringer og hilsener fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.
Antall artikler:
70
Tidsskriftet Unity & Struggle (Enhet og kamp)

Unity & Struggle er organ for den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Antall artikler:
7