torsdag 28 januar 2021

Logoen til Arbeidets parti - ToufanInnpå en million mennesker demonstrerte i Teheran den 17. juni for å gi uttrykk for sinne og avsky over det svikefulle og hyklerske regimet til Den islamske republikken. De som deltok spytter på farsevalget, den «valgte» presidenten og på Den øverste leder Khamenei. Det iranske folket har innsett at regimet i Den islamske republikken ikke eier respekt for folkets mening og at presidenten, til tross for maskeraden som blir servert opinionen, er oppnevnt av «Vokterrådet», det utøvende råd og «Den øverste leder» og maktens mafia.

De islamske reformistene som nå opptrer i fåreklær, er gårsdagens ulver som spilte en vesentlig rolle i henrettelsene av tusenvis av iranske revolusjonære og i undertrykkelsen av revolusjonen i 1979. De var og er fortsatt svorne tilhengere av det islamske styresettet med en øverste leder på toppen. Krangelen mellom fraksjonene i Den islamske republikken handler ikke om demokrati, ytringsfrihet, forsamlings- og organisasjonsfrihet, arbeider- og kvinnerettigheter osv. Krangelen deres handler om hvem som kan gripe makta og sikre seg en større bit av kaka. Den rettmessige kampen til folket i Iran vil bære frukt dersom klassekrav og klasselinjer gjør seg gjeldende i bevegelsen. Folket kan oppnå frihet og sosial rettferdighet gjennom sin organiserte, planmessige, skarpe og målretta kamp.

Makta smuldrer vekk under regimet i Den islamske republikken, og myndighetene vet ikke hvordan de skal håndtere massebevegelsen. I denne situasjonen må folket være på vakt og ikke la seg bruke som kanonføde i krangelen mellom to fraksjoner av regimet. Vi er årvåkne og lar oss ikke føre bak lyset av at reformfløyen legger inn offisielle protester og går i dialog med Den øverste lederens kontor. Sjøl om Khamenei skulle annullere resultatet og be om nyvalg, vil resultatet ikke bli annet enn at Ahmadenijad blir byttet ut med en annen brikke.

Presidentkandidat Mussavi har vært ett med det islamske styresettet. Han var statsminister i Den islamske republikken i tida med massehenrettelser. Mussavi støtter parola «Ned med den svikefulle regjeringa» men går sterkt imot folkets slagord «Ned med det svikefulle systemet». Han forsøker å kontrollere bevegelsen til de misfornøyde massene ved å utnytte folkets religiøse følelser. Mussavi ber folket være tålmodig, stillferdig og fredsommelig. Folk som demonstrerer i gatene i Iran må ikke låne øre til disse søvndyssende prekenene.

De fascistiske sikkerhets- og etterretningsorganene, de paramilitære, politiet og de sivilkledde gendarmene har gått løs på de fredelige demonstrantene, og dusinvis av sivile er skutt. Disse regjeringsstyrkene har utført rå angrep på folk før, og de vil utvilsomt gjøre det igjen. Brutaliteten til regimet viser de unge demonstrantene at de ikke må ha noen illusjoner om den undertrykkende naturen til Den islamske republikken og at frihet, radikal forandring, sjølbestemmelse og rettighetene til arbeidere, kvinner og ungdom ikke lar seg oppnå gjennom fredelige demonstrasjoner og okkupasjoner. For å minimalisere tapene og høste maksimal gevinst må vi bygge og styrke partiet til  arbeiderklassen. Landsomfattende protester, generalstreik og politiske streiker der alle samfunnslag deltar, og i særdeleshet arbeiderklassen, vil få dødsklokkene til Den islamske republikken til å kime.

Arbeidets parti i Iran (Toufan) fordømmer det kriminelle regimet for angrepene på de fredelige demonstrasjonene. Vi krever at alle arresterte aktivister blir satt fri. Alle de som er ansvarlige for drapene må stilles for retten. Vi forlanger løslatelse av alle fengsla politiske og faglige aktivister. Kvinner og menn må bli likestilt på alle livets områder. Vi krever at religion blir skilt fra stat og utdanning. Retten til ytring, forsamling og organisering må anerkjennes av Den islamske republikken. Alle undertrykkingsorganene, sikkerhetsstyrker, politi, etterretning, Basig (mobiliseringsstyrker), Pasdaran (voktere), sivilkledd politi osv. må trekkes vekk fra gatene.

Partiet vårt anmoder våre marxist-leninistiske broderpartier og -organisasjoner, alle progressive og revolusjonære organisasjoner og alle frihetselskende mennesker om å fordømme regimet i Den islamske republikken for de talløse forbrytelsene det har begått mot det iranske folket i de siste tretti åra.

Lenge leve det iranske folkets protestbevegelse mot Den islamske republikken!
Ned med regimet i Den islamske republikken!
Lenge leve generalstreiken til arbeidere, studenter, lærere, helsearbeidere og andre arbeidende!
Lenge leve sosialismen!

Arbeidets parti i Iran (Toufan), 17. juni 2009

www.toufan.org