tirsdag 7 desember 2021

Wolf-Jürgen Herzog, blant kamerater og venner kjent som Kafka, døde den 23. mai etter lengre tids sjukdom. Vi deler de tyske marxist-leninistenes sorg over tapet av en solid klassekjemper.

Kafka var aktiv i den marxist-leninistiske bevegelsen og Tysklands kommunistiske parti (KPD) fra 70-tallet av, den gang partiet het KPD(m-l), og han spilte de siste åra en helt sentral rolle i partiets ledelse.
ML-gruppa Revolusjon lærte kamerat Kafka å kjenne blant annet gjennom møter i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner. Han var en både åpenhjertig og reflektert kamerat som arbeidet utrettelig for å forene de tyske marxist-leninistene i ett samla og sterkt kommunistisk parti.
Vi håper at hans anstrengelser vil bli kronet med hell. Det ville være en verdig heder av kamerat Kafkas minne.