mandag 6 desember 2021

IKMLPO logo

Til verdens arbeidere og alle progressive og revolusjonære krefter

Den Internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) var samlet til sitt 13. plenum i Europa i november 2007. Konferansen har igjen bekreftet sin betydning for verdens folk og de demokratiske, progressive og revolusjonære kreftene.

Konferansen ble avviklet i en atmosfære av revolusjonært pågangsmot og entusiasme. Koordinasjonskomiteens beretning som gjorde rede for aktivitene som var gjennomført siden den forrige konferansen (i 2006) ble enstemmig godkjent av de kommunistiske partier og organisasjoner. Særlig ble markeringene av 90-året for Oktoberrevolusjonen framhevet. Konferansens uttalelse Den Store Oktoberrevolusjon 90 år ble offentliggjort på spansk, engelsk, russisk, fransk, italiensk, tyrkisk, portugisisk, tysk, gresk, baskisk, catalansk, gælisk og en rekke andre språk [også på norsk – Revolusjons merknad].

Videre var det i forbindelse med feiringa av Oktoberrevolusjonen utgitt et særnummer av Konferansens teoretiske tidsskrift Enhet og Kamp (eng. ’Unity and Struggle’), som er utgitt på flere språk. Konferansens organisasjoner gjennomførte en rekke forskjelligartede markeringer – festmøter, seminarer, konferanser, massemanifestasjoner, TV- og radiosendinger osv.

Konferansens 13. plenum hadde også satt spørsmålet om sosialisme på dagsorden i en grundig første drøfting som vil bli videreført gjennom ytterligere studier og diskusjoner i hver enkelt organisasjon og på neste plenumsmøte. Det ble tilrådd at det utarbeides skriftlige bidrag til denne diskusjonen, som videresendes til Koordinasjonskomiteen. Det ble understreket at studiet og analysen av dette temaet må knyttes sammen med kampen som verdens arbeidere og folk kamp fører mot borgerskapet og imperialismen – og at den teoretiske kampen direkte inngår i kampen mot det reaksjonære borgerskap og dets teorier for skjønnmaling av kapitalismen.

Det 13. plenumsmøtet vedtok en rekke  resolusjoner, blant annet:

1) en uttalelse om Pakistan som fordømmer statens unntakstilstand og undertrykkinga av folket.
2)  om Iran,  som fordømmer imperialismens og sionismens aggressive planer
3) en uttalelse om Kurdistan, hvor det kurdiske folkets sjølråderett slås fast
4) en resolusjon mot ’reformtraktaten’ for Den Europeiske Union , som er et ledd i å gjøre EU til ei supermakt
5) en resolusjon som fordømmer gjenopplivinga av rasisme og fremmedfrykt i Europa og som uttrykker solidaritet med immigranter.

Utover dette ble det godkjent forskjellige aktiviteter i løpet av 2008 som bl.a. omfatter:

  1. Feiring av 100-året for den framstående kommunisten Enver Hoxhas fødsel [16. oktober 2008, Revolusjon]

  2. Mobilisering til deltagelse i seminaret om ”EUs opbygging som en ny supermakt”, som blir arrangert av det danske søstererpartiet (APK) i oktober 2008

  3. Oppfordring til arbeiderdeltakelse på det  internasjonale faglige treffet som vil bli holdt i Europa på forsommeren

  4. Sikring av brei deltakelse av verdens ungdom på Den internasjonale antifascistiske og anti-imperialistiske ungdomsleiren som finner sted i Brasil i slutten av juli og i begynnelsen av august 2008.

  5. Gjennomføring av forskjellige aktiviteter i anledning av 55-året for kamerat Stalins død [5. mars, Revolusjon]

  6. Anstrengelser for å sikre en intensiv og omfattende utbredelse av plattformen ’Den internasjonale situasjon og våre oppgaver’ samt utgivelse av nr. 16 og 17 av tidsskriftet ’Unity and Struggle’.

Til slutt bestemte det 13. plenum vertslandet for sin neste samling, fastsatte sin arbeidsplan og valgte en ny Koordinasjonskomité.

November 2007.
Koordinasjonskomiteen for Den Internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO)