lørdag 29 januar 2022

PCOF
Frankrikes kommunistiske arbeiderparti

Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF) har avholdt sin 6. ordinære kongress.

PCOFs charter mot nyliberalismen Kongressen oppsummerte perioden siden forrige kongress, som har omfattet skjerpa polarisering og mange klassekonfrontasjoner i Frankrike. PCOF har spilt en vesentlig rolle i flere av disse kampene , både i forhold til kampanjen som resulterte i det franske nei til EU-grunnloven i 2005, i kampen mot forslaget til nye arbeidslover og i kampen mot blant annet EUs tjenestedirektiv.

PCOF vil fortsette med å utvikle sitt program for et alternativ til nyliberalismen og vil fortsette sitt arbeid for å utvikle klassekampen på nasjonalt og internasjonalt plan.

Partiet mottok en hilsen fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner. ML-gruppa Revolusjon sendte også en hilsen til kongressen.