mandag 16 mai 2022

Uttalelse fra Arbejderpartiet Kommunisternes partikonferanse, København lørdag den 14. juni 2008

Det irske folket har sagt klart Nei til Lisboatraktaten – EU’s nyeste forfatningsforslag – ved folkeavstemningen den 12. juni. Det er grunn til å si: Tillykke Irland – og tilføye et tillykke til Danmark og de andre unionslanda. Irene fikk som det eneste medlemsland i EU lov til å stemme over Lisboa-traktaten, som er nesten identisk med den unionsforfatninga som ble forkastet av hollendere og franskmenn i 2005. Og irene har stemt Nej på vegne av alle de europeiske folkene – og satt kjepper i hjulet på EU-elitens og EU-monopolenes planer. Med det irske Nei er Lisboa-traktaten falt. Men da de herskende i EU ikke tar et Nei for et Nei, og heller ikke vil akseptere tre ganger Nei, ser det ut som om de vil la ratifikasjonsprosessen fortsette.

Kampen for å sikre at Lisboa-traktaten begraves med det irske Nei er i gang. Fogh-regjeringen og folketingsflertallet har avvist å la danskene stemme oover Lisboa-traktaten med det løgnaktige påskudd at den ikke betyr suverenitetsavståelse. I stedet har Folketinget ratifisert den. Denne ratifikasjonen må anses for ugyldig – og kravet om en folkeavstemning om Lisboa-traktaten må fortsatt reises, såfremt den ikke offisielt blir tatt av bordet av EU. Til gjengjeld må Foghs frekke plan om folkeavstemning om de danske forbeholdene til høsten også anses for falt med det irske Nei og regjeringen må uttrykkelig trekke den tilbake!

Arbejderpartiet Kommunisterne