onsdag 26 januar 2022

Hverken Le Pen eller Macron!Hverken Le Pen eller Macron!Frankrikes kommunistiske arbeiderparti PCOF oppfordrer til boikott i andre runde av det franske presidentvalget. I denne uttalelsen forklarer de franske marxist-leninistene hva kandidatene står for, hva den første valgrunden viste og hvordan kampen skal føres utenfor valglokalene.

Den langvarige første runden av presidentvalgkampen endte med at Emmanuel Macron og Marine Le Pen gikk videre. Til tross for sterkt påtrykk om å avgi stemme, lot 20 prosent være å gjøre det. Tallet synliggjør alle dem som ønsket å gi uttrykk for sin avvisning av systemet. Dette er den holdninga også vårt parti har forsvart og gitt uttrykk for.

Avstanden mellom de fire toppkandidatene er liten: de fikk alle mellom 19,5 % og 24 % av stemmene. Dette viser hvor smalt velgergrunnlaget til de to gjenværende kandidatene er.

Den massive avvisningen av representantene for de to partiene som har styrt i over førti år, representert ved høyrepartiets Fillon og Hamon for PS (Partie Socialiste, dvs. sosialdemokratene), er et markant trekk ved valget. Tilbakeslaget er spesielt alvorlig for PS, som allerede er sprengt.

Medienes favoritt Macron, som nyter støtte fra oligarkiet, toppet den første runden foran Le Pen, som oppnådde den foreløpig høyeste stemmeandelen til ytre høyre.

Gjennom å avgi stemme for kandidaten for Det opprørske Frankrike (La France Insoumise) Jean-Luc Mélenchon, har et betydelig antalle velgere vist sin motstand mot den nyliberale politikken og PS. Dette potensialet for motstand, som også kom til uttrykk gjennom de som stemte blankt eller avga stemme for kandidatene P. Poutou eller N. Artaud, vil gi seg utslag i kommende sosiale kamper. For klassekampen lar seg ikke begrense eller tilpasse til en valgkalender, verken nasjonalt eller internasjonalt,

Den andre valgomgangen vil bli en repetisjon av oppfordringen i 2002 om å stemme på Chirac for å demme opp for Le Pen. I dag heter det «alle bak Macron».

Ytterste høyre (Front National) er et redskap for oligarkiet for å splitte arbeiderbevegelsen og de folkelige bevegelsene, som står for rasisme og nyliberalisme pakket inn i sosial og nasjonalistisk demagogi og krigspolitikk.

Oligarkiets utkårne kandidat Macron er tilhenger av nyliberalismen, av «Uber-tilstander» i samfunnet, av Europahæren, av NATO ... og utgjør ikke noen form for vern mot det ekstreme høyre.

frankrikeVi nekter derfor å bøye oss for noe påbud om å heie fram Macron som presidentkandidat. Isteden oppfordrer vi til boikott i andre runde av presidentvalget.

Presidentvalget, som er basert på en ekstrem personifisering av den politiske kampen, innebærer utnevnelsen av den personen som skal håndtere interessene til fransk imperialisme. Det haster med å organisere seg og kjempe i en felles front for å forsvare arbeidernes og folkets interesser og slåss mot den nyliberale politikken, mot politistaten og krigspolitikken som Macron bare vil forsterke. Og for å utvikle solidaritet med folkene som kjemper for nasjonal og sosial frigjøring.

Dette er hva partiet vil sette i forgrunnen den første mai, gjennom vårt slagord: Mot reaksjon og krig, for revolusjonær forandring!

Paris, 24 april 2017
Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF)