tirsdag 24 mai 2022

Folkets valg står ikke mellom militærkupp og diktaturet til en enkeltperson eller ett parti. Svaret er å slå ring om demokratiske rettigheter og politisk frihet: Kampen for et folkets demokrati.

Tyrkia har arvet et politisk landskap som er overstrødd med hyppige kuppforsøk og vellykka militærkupp. Prisen har alltid vært utallige døde, tortur, forfølgelse og enda mer voldsomme angrep på rettigheter og friheter.

Det er ikke noe nytt i forsøk på å drukne de undertrykte og utbytta folkenes rop om demokrati og frihet i militærkupp og påfølgende tvangspolitikk.

Militærkupp er ikke og kan aldri være botemiddel mot enmanns- og ettpartipolitikken som Tayyip Erdoğan og AKP-regjeringen nå fører. Slike forsøk vil dessuten bli brukt som EMEPlogogrunnlag for en raskere og mer voldelig gjennomføring av denne politikken.

Erdoğan og AKP-regjeringa, som har oppfordret sine støttespillere om å ta til gatene «mot kuppmakerne», vil prøve å utnytte denne situasjonen til å pusse på det frynsete ryktet sitt – som er et resultat av en opportunistisk og inkonsekvent innenriks- og utenrikspolitikk – og forsøke å oppnå sine reaksjonære og fascistiske mål. Scenene som har utspilt seg i forbindelse med kuppforsøket, med hevede kniver og sverd i en konfronterende holdning som minner om IS (Islamsk stat), er indikasjoner på at dette holder på å skje.

Det er klart at alle tyrkiske borgere fra ulike nasjonaliteter og trosretninger som står trengt opp mot en knaus og en kampestein, må ha andre valgmuligheter enn mellom et militærdiktatur eller en enkeltperson og hans ettpartidiktatur.

Valget og veien til folkets frigjøring består i å skape et Tyrkia som virkelig er sekulært og demokratisk.

Veien ut av denne anti-demokratiske beleiringa er forsvar av demokratiske rettigheter og politisk frihet. Løsninga er kampen for et folkedemokrati.

Selma Gürkan
Leder av Tyrkias arbeiderparti, EMEP.

16. juli 2016.

EMEP er medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier (IKMLPO).