tirsdag 14 juli 2020

Frankrikes kommunistiske arbeiderparti, PCOF, fordømmer terrorangrepet i Paris og minner om sammenhengen mellom terroren og politikken som blir ført av den franske regjeringa i inn- og utland.

Vi fordømmer uten forbehold terrorangrepet som drepte mer enn hundre og har skadet mange. Vi uttrykker vår solidaritet med ofrene, deres familier og venner.

PCOFlogoDet er klart at disse angrepene var ment å ramme så mange som mulig, og at disse ofrene er kvinner, menn, unge, arbeiderklassen.

Det er klart at disse angrepene er knyttet til krigene i Syria, Irak, Sahel der Frankrike er involvert. Ingen kan benekte det. Men hvilke slutninger blir trukket?

Skal man utvide det militære engasjementet, bombe stadig mer, bli enda mer involvert i disse krigene? Dette er svaret til USA, til Russland ... og det er på denne måten at de franske lederne ønsker å fortsette. Men det er klart at denne tilnærmingen ikke løser noe, og at de menneskelige og materielle ødeleggelser og det omfattende kaoset forårsaket av disse krigene bare fyrer opp under fenomenet terrorisme.

Situasjonen er alvorlig og full av trusler.

Ja, vi må stå samlet, kjempe og stå imot forsøkene på å splitte oss som vi allerede kjenner, spesielt etter angrepet i januar.

Det er ved at arbeidere, folkets breie lag og ungdommen forener seg til kamp mot velferdskutt og krigspolitikk, for sosial fremgang og solidaritet mellom folkene, at rommet stenges for terrorisme.

Frankrikes kommunistiske arbeiderparti, 14. november 2015.

Med forbehold om unøyaktigheter i oversettelsen. Les originalartikkelen her.