tirsdag 27 oktober 2020

Overfor alle arbeidere, bønder, studenter, kvinneorganisasjoner, overfor revolusjonære, anti-imperialisiske, sosialistiske og bolivarianske partier og masseorganisasjoner, uttrykker Venezuelas marxist-leninistiske kommunistparti PCMLV sin sorg og solidaritet i samband med bortgangen til kommandant og president Hugo Chavez Frias.

pcmlvVi uttrykker også kondolanser til hans familie, venner og de nasjonale myndighetene over tapet av en stor humanitær, patriotisk, progressiv og konsekvent revolusjonær statsmann, slik president Hugo Chavez demonstrerte at han var helt til det siste.

Vi oppfordrer arbeiderklassen, som har styrket seg i den revolusjonære kampen i de mest avgjørende historiske øyeblikk, til å forberede seg på å motstå og bekjempe de reaksjonære som ikke vil nøle med å bruke denne vanskelige tida til med vold å gjøre ende på det som er oppnådd under ledelse av president Chavez. Imperialismen vil spille på alle strenger i dette smertefulle øyeblikk for den nasjonale revolusjonære bevegelsen.

Det dreier seg om ikke å gi opp kampen for å bygge sosialismen, å løfte president Hugo Chavez' fane i enhver situasjon, kampen må føres med vilje og mot i dette vanskelige historiske øyeblikk for alle arbeidere i dette landet.

Sabotasje, bruk av av leiemordere, terrorisme, matmangel, propaganda, desinformasjon og manipulering blir brukt for å spre frykt. De nasjonale og internasjonale reaksjonære føler at de er på offensiven, men den nasjonale og globale arbeiderklassen fortsetter med å føre nødvendig og strategisk kamp for å fortsette veien mot seier og oppbygging av krefter for å konfrontere fascistene og imperialistene.

Chavez Frias 85At Republikkens president er død betyr ikke svekkelse av de folkelige organisasjonene, men vil heller tjene som en pådriver for framtidige kamper mot klassefienden. Vi må ikke tro på falske kondolanser fra de som ved en rekke anledninger har forsøkt å myrde presidenten. Disse kreftene blir ledet av en eneste impuls: profitt for enhver pris.

Høyrekreftene vurderer hvilke handlinger de skal foreta seg de kommende dagene. Det er ingen tilfeldighet at regjeringa utviste to amerikanske militære for konspirativ virksomhet.

Vi vil sterkt oppfordre alle revolusjonære til å slutte rekkene mot den kapitalistiske og imperialistiske fienden. Arbeiderklassen må være forberedt på at alle mulige vanskelige situasjoner kan oppstå, den borgerlige fienden har historisk vist seg å være farlig. Hvis det pro-imperialistiske borgerskapet prøver å utnytte denne tunge tida til igjen å smerte, ydmyke og utnytte folket, må massene svare med makt og bruke revolusjonær vold.

Sosialismen kan bare bygges med arbeider-bonde alliansen for folkemakt, og av et væpna folk!

Caracas, 5. mars 2013

Venezuelas marxist-leninistiske kommunistiske parti