torsdag 25 februar 2021

Stopp de imperialistiske truslene mot Iran!

De imperialistiske maktene og israelske sionister har intensivert sin voldsomme krigspropaganda mot det iranske folket. De truer Iran med militære angrep og flere økonomiske sanksjoner. Krigshisserne Sarkozy, Cameron, Obama, Netanyahu, Peres og andre har trappet opp presset mot Iran. Den hitlerske statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, snakker til og med om bruk av atomvåpen mot Iran. De viktigste imperialistlederne bruker Irans atomprogram som unnskyldning for sine kriminelle trusler. De påstår at Iran har hemmelige planer om å bygge en atombombe, men de framlegger ingen bevis for påstandene. I mer enn 10 år har de hvert år hevdet at Iran ville lage en atombombe i løpet av et år (!) og de fortsetter å gjenta det samme tullet i dag.

Arbeidets Parti i Iran (Toufan) fordømmer resolutt de imperialistisk-sionistiske truslene mot Iran. Vi har sterkt fordømt FN-resolusjonene mot Iran og vil fordømme enhver fremtidig resolusjon mot det iranske folket.

USA og store europeiske land er i dyp økonomisk krise. Det imperialistiske borgerskapet prøver å legge byrden av krisen over på skuldrene til folket i andre land. Landene i Midtøsten har enormt med energi og andre ressurser, og den arabiske våren har rystet grunnvollene til utplyndrerne og deres allierte. For å plyndre ressursene til andre land, for å etablere hegemoni, og for å dele opp verden på nytt, prøver imperialistene å føre krig i håp om å innsette marionetteregimer. Hendelsene i Libya og Syria og truslene mot Iran bør ses innenfor rammene av denne politikken.

De israelske sionistene har gått på mange nederlag de siste årene. Den heltemodige motstanden mot de kriminelle israelske krigene i Libanon og Gaza, den verdens anerkjennelse av Palestina, den arabiske våren i Egypt og protestbevegelsen mot den økonomiske tilstanden i Israel har isolert de sionistiske lederne. Den israelske regjeringen prøver å samle det israelske folket bak lederne og fortsette sin kriminelle og rasistiske agenda ved å introdusere Iran som sin utenlandske fiende bevæpnet med atomvåpen, og ved å destabilisere situasjonen i Midtøsten ytterligere.

Arbeidets Parti i Iran (Toufan) erklærer enda en gang at Iran har rett til å utvikle sin kjernefysiske energi og kjernefysisk teknologi. Det iranske folket har rett til å utvikle sin industri til samfunnets beste. Det er i vårt folks nasjonale interesse å utvikle vitenskap og teknologi. Ethvert forsøk fra enhver imperialistmakt på å hindre vårt folks fremskritt vil bli møtt med sterk motstand. Ethvert forsøk fra imperialister eller israelske sionister på å utføre et militært angrep på Iran vil sette hele regionen i brann. Solidariteten mellom de arabiske folk og det iranske folk er svært sterk og enhver militær operasjon mot Iran vil bli besvart.

Vi fordømmer sterkt enhver innblanding i det iranske folkets interne forhold. Det iranske folket avviser bestemt de imperialistisk-sionistiske truslene mot landet sitt, og vil fortsette sin kamp mot det reaksjonære regimet i Den Islamske Republikken. Regimet i Den Islamske Republikken Iran vil bli erstattet av et demokratisk regime av det iranske folket og av de genuine demokratiske kreftene som ønsker et samfunn fritt for undertrykkelse, fattigdom og utbytting.

  • Nei til imperialistisk-sionistiske trusler mot Iran!
  • Lenge leve solidariteten med det iranske folket!

Arbeidets Parti i Iran (Toufan)
13. november 2011