Organisasjonen for bygging av et kommunistisk parti i Tyskland (Arbeit Zukunft) og KPD/ML (Roter Stern) har gått sammen i én felles organisasjon. Dette er resultatet av mer enn tre år med solidaritet, kritikk og godt samarbeid.

Integrasjonen i én organisasjon skjer som følge av at enhetsprosessen har konkludert med at det ikke eksisterer vesentlige ideologiske og politiske ulikheter som rettferdiggjør den fortsatte eksistensen av to atskilte organisasjoner for den tyske arbeiderklassen.

Den nye organisasjonen vil utgi avisa Arbeit Zukunft, med Roter Stern som teoretisk organ.

Dette er et viktig skritt på veien mot et marxist-leninistisk parti i Tyskland. Et sånt parti trengs mer enn noen gang i en situasjon der kriseangrepene på arbeiderklassen tiltar i styrke for hver dag som går. Det er også et tilsvar på den rettmessige innvendinga som arbeidsfolk –  i Norge så vel som i Tyskland – reiser overfor «konkurrerende» marxist-leninistiske grupper og organisasjoner: Først får dere sjøl bli enige, før dere kan forvente at vi skal slutte opp om dere!

Vi hilser våre tyske kameraters vellykka enhetsprosess, og lar oss inspirere til å fortsette og forsterke våre anstrengelser for å forene de ulike marxist-leninistiske strømningene i Norge.

Personvern