mandag 8 august 2022

PCOF 30 år.Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF) fyller 30 år. Fortsatt er PCOF et lite parti, men gjennom disse tretti åra med kamp har PCOF vunnet stor respekt og innflytelse både nasjonalt og internasjonalt.

Det gir seg blant annet uttrykk i at framtredende fagforeningsfolk, kvinneorganisasjonen Egalité og en rekke internasjonale gjester, blant annet fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, er med på å feire partiet.

PCOF har alltid vært sterkt internasjonalt orientert og en konsekvent motstander av fransk imperialisme. Det har alltid tatt ansvar for å styrke den proletariske internasjonalismen og knytte sterke bånd mellom verdens ML-partier og -organisasjoner. Partiet vier stor oppmerksomhet til den franske imperialismens herjinger i sine gamle kolonier, og driver aktiv solidaritet med de «papirløse» immigrantene, hovedsaklig fra Afrika, som ofte står rettsløse i Frankrike.

Revolusjon hilser våre franske kamerater, og ønsker PCOF all mulig framgang!