onsdag 26 januar 2022

tomas martines pinacho

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner fordømmer mordet på lederen av Den revolusjonære folkefronten og medlem av Mexicos kommunistiske parti (marxist-leninistene), kamerat Tomas Martinéz Pinacho.

Vi krever at denne forbrytelsen blir oppklart og at de ansvarlige blir straffet.

Tomas var en kjent og kjær leder blant bøndene og stod i spissen i kampen mot gruveindustriens grove utbytting og megaprosjektene som har plyndret naturressurser i den meksikanske regionen Oaxaca.

Regionen er et mål for mektige økonomiske og politiske grupperinger og som ble rammet av Tomas Martinéz Pinachos anklager, handlinger og den folkelige mobilisering og støtten han oppnådde. Omstendighetene rundt mordet tyder på en statsforbrytelse.

Vi uttrykker vår solidaritet med Mexicos kommunistiske parti (marxist-leninistene), med arbeiderne og folket. Mordet på Tomas Martinéz følger i den lange rekka av folkelige ledere og militante aktivister som er myrdet på grunn av sitt forsvar av arbeiderklassens og folkets interesser og for sin innsats for samfunnsmessig revolusjon og sosialisme.

Samordningskomiteen, september 2020.
Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

cipoml logo bred