søndag 23 januar 2022

I juni 2015 avholdt europeiske partier og organisasjoner som er medlemmer av Den internasjonale konferansen av marxist-leninister partier og organisasjoner (IKMLPO) sitt regionale møte i Frankrike.

frede klitgard 2005juan marte PCTJuan Marte fra PCT.Delegatene hedret minnet om de modige kameratene Frede Klitgård (t.v.) fra APK i Danmark og Juan Marte fra Arbeidets kommunistiske parti (PCT) i Den dominikanske republikk, som begge døde for kort tid tilbake. Møtet ble tilegnet disse trofaste marxist-leninistene, med løfte om å videreføre deres lysende eksempel.

Partiene og organisasjonene som deltok gratulerte Arbeiderpartiet (EMEP) i Tyrkia med suksessen de har oppnådd i valgkampen i alliansen med HDP.

Etter en utveksling av informasjon om situasjonen og utviklinga i de respektive landa, diskuterte deltakerne spørsmål knytta til den kapitalistiske krisa i Europa, den voksende motstanden mot EU sin nyliberale kuttpolitikk, trusselen om imperialistisk krig og hvordan styrke krigsmotstanden.

På grunnlag av en fruktbar debatt har vi enstemmig vedtatt en viktig politisk erklæring der vi uttrykker vår solidaritet med kampen til arbeiderne og folket i Hellas mot utpressinga fra EU, IMF og regjeringene i medlemsstatene i EU. Vi oppfordrer til å delta i solidaritetsmarkeringer med arbeiderne og folket i Hellas som finner sted i en rekke land i juni.

Vi har også vedtatt en solidaritetsuttalelse for de norske havnearbeiderne.

Vi oppfordrer arbeiderne og folkene i Europa til å omsette og utvikle retninga som strekes opp i disse dokumentene.

Møtet fastsatte felles oppgaver og koordinering av vår politisk aktivitet i tida framover for å oppnå framgang i kampen for den revolusjonære omforming av samfunnet og for å utvikle den proletariske internasjonalismen.

Frankrike, juni 2015.

  • Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), Danmark
  • Arbeidernes kommunistparti (PCOF), Frankrike
  • Bevegelsen for reorganisering av Hellas' Kommunistiske Parti (1918-1955)
  • Kommunistisk plattform, Italia
  • ML-gruppa Revolusjon, Norge
  • Spanias kommunistiske parti, PCE (m-l)
  • Arbeiderpartiet EMEP, Tyrkia
  • Organisasjonen for bygging av det kommunistiske arbeiderpartiet (Arbeit–Zukunft), Tyskland