tirsdag 24 mai 2022

Verken Mursi eller kuppmakerne vil klare å stoppe det egyptiske folkets frihetsmarsj.

I klem mellom hæren og Brorskapet. Ill.: Carlos LatuffI klem mellom hæren og Brorskapet.
Tegning av Carlos Latuff.

Egypterne fylte Tahrirplassen for å gjenvinne sin «kaprede revolusjon» av 2011, nok en gang med krav om frihet og demokrati. Mursi-regjeringa forsøkte å undertrykke folkets vilje og lukket ørene for krav om rettferdighet og frihet. Den har nå blitt fjernet med inngripen fra de militære.

Etter at imperialistmaktene og den internasjonale kapitalen måtte oppgi Mubarak-regimet og valgte å satse på Mursi, har de også vraket ham da heller ikke han sikret deres kontroll.

De som frykter folkets makt prøver alt de kan å forhindre folkestyre. Etter at kravene om demokrati og frihet ikke har stilnet hen, har de herskende klasser vraket Mursi selv om han bare har sittet i et år.

De er redde, de frykter for folkets makt.

Når folkets opprør når et punkt der det ikke er noen vei tilbake, er de derfor snare til å finne løsninger som kan sikre videreføring av deres styre.

De er redde, fordi dersom de som nå blir styrt begynner å styre, vil de bli ruinert. De er redde, og av den grunn kvittet de seg i går med Mubarak og i dag med Mursi og støtter seg på de militære for å få i stand en ny løsning.

Folkene i Midtøsten lengter etter fred og frihet og intensiverer kampen dag for dag. Det egyptiske folket, som nå blir forsøkt klemt mellom Mursi og et militærkupp, vil ikke la seg bli holdt nede.

Vårt parti EMEP ønsker å si at vi solidariserer oss med det egyptiske folk. Deres lengsel etter frihet og demokrati er også vår lengsel, og vi er imot et militærkupp som prøver å kidnappe folkets egen revolusjon. Vi oppfordrer alle faglige og demokratiske krefter til å vise solidaritet med Egypt.

Lenge leve det egyptiske folkets kamp for frihet og demokrati.

Lenge leve den internasjonale solidaritet.

Arbeiderpartiet (EMEP), Tyrkia