mandag 28 november 2022
Tittel Opprettet Skribent Treff
Stopp krigen i Ukraina, nei til alle former for krigshissing! 04. mars 2022 Av Samordningsutvalget i Den internasjonale konferansen av marxistiske leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML) Treff: 922
Styrk kampen mot krigspolitikken! 27. februar 2022 Av Europeiske ML-partier Treff: 1576
Uttalelse: Nok er nok! 20. februar 2022 Av Europeiske ML-partier Treff: 718
Migranter skal ikke ofres som brikker i de herskende klassers maktspill! 21. november 2021 Av Europeiske ML-partier Treff: 975
Vi avviser den økonomiske blokaden og imperialistisk innblanding på Cuba. Vi støtter folkenes rett til selvbestemmelse 19. juli 2021 Av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML) Treff: 1602
Nei til den europeiske intervensjonsstyrken Takuba i Sahel 06. juli 2021 Av Europeiske marxist-leninistiske partier og organisasjoner Treff: 1683
Vi støtter folkets kamp i Tunisia 15. mai 2021 Av CIPOML Treff: 1807
Solidaritet med det palestinske folkets kamp for nasjonal frigjøring 02. april 2021 Av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner Treff: 1623
Ungdommens fremtid ligger i en revolusjonær endring av systemet 30. oktober 2020 Av Europeiske marxist-leninistiske partier og organisasjoner i CIPOML Treff: 1868
Opprop til verdens kvinner: La oss kjempe for sosialismen slik at vi kan «få puste»! 03. september 2020 Av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner Treff: 1384
Kampen mot krisa og pandemien er et klassespørsmål 23. oktober 2020 Av Europeiske ml-partier og -organisasjoner Treff: 2285
Vi slåss ikke bare mot en pandemi – men for ei ny og bedre framtid 23. mars 2020 Av Revolusjonære arbeiderpartier og organisasjoner i Europa Treff: 1930
Avvis intervensjonspolitikken – solidaritet med arbeiderne og folket i Iran 30. juli 2019 Av Samordningskomiteen for Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (ICMLPO) Treff: 1825
Situasjonen i Europa og våre oppgaver 28. mai 2019 Av Marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa Treff: 2425
Nei til de europeiske monopolenes union 12. april 2019 Av Europeiske ML-partier og -organisasjoner Treff: 2186
Internasjonal solidaritet mot imperialistenes krigs- og nedskjæringspolitikk 22. juni 2018 Av Europeiske ML-partier og organisasjoner Treff: 2392

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-