mandag 16 mai 2022

Det X. plenumsmøte til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner uttrykker samtidig sin solidaritet med de rettferdige kampene til folket i Sahara og dets legitime representant Polisario-fronten, og avviser manøvrene som USA-imperialismen gjennomfører i samarbeid med den franske og den spanske regjeringa.

Uten respekt for FNs vedtak prøver de å omdanne Vest-Sahara til en koloni for Marokko.

Vi krever at den folkeavstemninga som er blitt utsatt i ti år, nå blir avholdt. Det vil gi folket i Sahara mulighet til å oppnå sjølbestemmelse, slik at Den arabiske demokratiske republikken Saharawi, som blei proklamert i flyktningeleirer i Algerie på 1970-tallet, kan bli virkelighet på eget territorium.