tirsdag 28 juni 2022

Til Iraks Patriotiske Allianse
og den samla motstandsbevegelsen i Irak

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner hilser irakernes patriotiske og heltemodige motstandskamp imot den imperialistiske okkupanten USA og dens kollaboratører.

 

Kommunister og marxist-leninister over hele verden støtter aktivt den heltemodige kampen dere fører. Interessene til de okkuperte og undertrykte folkene, arbeiderklassen og motstandskreftene mot imperialismen er forent i kampen mot USA-imperialismens anstrengelser for å erobre og undertrykke kloden.

For arbeiderne og folkene over hele verden er det irakiske folkets frihet og seier et spørsmål av førsterangs betydning. Den tapre kampen dere fører vil påføre USA-imperialistene og quisling-medløperne et knusende nederlag. Dermed kjemper den folkelige irakiske motstanden ikke bare for det irakiske folkets interesser, men tjener direkte interessene til andre folk som er truet av det USAnske imperiet og dets «forebyggende» kriger.

  • Heder og ære til den irakiske motstanden!
  • Frihet for al-jabbar al-Kubaisi, leder for Iraks Patriotiske Allianse, og alle andre politiske fanger!
  • Ned med USA-imperialismen og dens kollaboratører!
Vedtatt av det ellevte plenumsmøtet
Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO)
høsten 2005.