mandag 16 mai 2022

Resolusjon fra verdensmøtet i IKMLPO november 2017

Marokkansk protest mot myndighetenes brutale undertrykking.Siden fiskehandleren Mouhcine Fikri den 28. oktober 2016 under myndighetenes påsyn ble malt til døde i en søppelcontainer, har Rif (en region i det nordlige og sentrale Marokko) vært åsted for en bølge av folkelige protester. Demonstrantene har forlangt at de ansvarlige for denne barbariske forbrytelsen straffes og at de grunnleggende sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene i denne ekstremt fattige og marginaliserte regionen, blir respektert.

I stedet for å komme krava i møte, har den marokkanske regjeringa svart med en omfattende undertrykkelse av aktivister fra denne bevegelsen. Det har foreløpig resultert i mer enn 400 arrestasjoner, tortur, oppkonstruerte siktelser og dusinvis av urettmessige fengslinger.

Den 23. internasjonale konferansen av marxistisk-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO/CIPOML), uttrykker sin solidaritet med Rif, med de fengsla aktivistene og deres familier. Den fordømmer på det kraftigste denne undertrykkelsen og krever øyeblikkelig løslatelse av dem som er arrestert, at rettssaken annulleres og at de rettferdige kravene fra innbyggerne i Rif blir innfridd.

Tunisia, november 2017