mandag 16 mai 2022

Vårt Land kunne 13. februar melde at Norge har inngått en avtale med Niger i forbindelse med «militær kapasitetsbygging» i Sahel. Dette skjer i samarbeid med EU og NATO. Siden har Forsvarsdepartementet prøvd å avspore hva dette dreier seg om. Resolusjonen nedenfor fra marxist-leninistiske partier i bl.a. Vest-Afrika forklarer hva som egentlig foregår i Niger og Sahel-beltet.

Sahel-beltet strekker seg tvers over Nord-Afrika.

– På bakgrunn av militærintervensjonene fra imperialistmaktene (USA, Frankrike, Den europeiske Union) i Sahel-beltet og Vest-Afrika under dekke av kampen mot jihadistisk terror i operasjoner som Serval (i Mali), Barkhane og den flernasjonale Sahel G5

– På bakgrunn av spredningen og etableringen av imperialistmaktenes militærbaser og soldater på de vestafrikanske landenes territorier og i Sahel-beltet, som et redskap for aggresjon og en kilde til usikkerhet for folket

– På bakgrunn av de alvorlige angrepene på nasjonal suverenitet, territorial integritet og plyndringen av råvare- og landbruksressurser i vest-afrikanske land fra imperialistmaktenes og imperialistiske monopolers side

– På bakgrunn av rivaliseringen og motsetningene mellom de forskjellige imperialistmaktene om kontrollen over den vestafrikanske subregionen og Sahel-beltet, og

– På bakgrunn av arbeiderklassens, folkenes og ungdommens kamp for nasjonal suverenitet og territorial integritet mot intervensjonene og den militære okkupasjonen av landene i Sahel-beltet og Vest-Afrika,

uttrykker Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) fra sitt møte i Tunisia fra 31. oktober til 3. november

  • sin fordømmelse av imperialistmaktenes militærintervensjoner i Sahel-beltet og i Vest-Afrika
  • sitt krav om tilbaketrekning av utenlandske tropper og militærbaser fra Sahel-beltet og fra landene i Vest-Afrika
  • sin solidaritet med folkenes kamp for nasjonal selvstendighet, territorial integritet, for nasjonal og sosial frigjøring.

Tunisia, november 2017