onsdag 19 januar 2022

Fra jordskjelvet i Ecuador. Foto: OAS/flickr BY-NC-ND Fra jordskjelvet i Ecuador. Foto: OAS/flickr
CC BY-NC-ND
Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) uttrykker sine dype kondolanser til ofrenes familier og gir sin fulle solidaritet med folket i Ecuador som er rammet av et kraftig jordskjelv.

Som vanlig i kapitalistiske regimer er det de fattigste og de mest vanskeligstilte blant arbeiderne og bøndene som er hardest rammet. Slik er logikken i et system som har profitt som mål i stedet for samfunnets materielle og kulturelle behov.

IKMLPO ber sine medlemmer, arbeiderne og folkene i Latin-Amerika og i hele verden om å vise militant solidaritet med folket i Ecuador – et folk som gjennom flere tiår har kjempet mot utbytting og imperialistisk herredømme og for nasjonal suverenitet, sosial framgang og ekte revolusjonær forandring.

Vi appellerer til humanitære organisasjoner om å intensivere sin innsats og yte presserende nødvendig hjelp til de berørte.

Vi advarer det autoritære styret til Correa mot å utnytte situasjonen til å begrense de demokratiske og folkelige frihetene og kriminalisere sosial og politisk protest. Krisa og ødeleggelsene må betales av kapitalistene og de rike!

Folkets lidelser som følger av undertrykking og sosiale eller naturskapte katastrofer og tragedier presser arbeiderne og folkene i alle land til å motsette seg imperialistisk intervensjon, innblanding og krig. Vi sier NEI til krigsutgifter og rasistiske murer og JA til en politikk for gjensidig hjelp, fred og internasjonal solidaritet mellom arbeidene og folkene, JA til en ny sosialistisk verden.

18. april 2016.

Samordningsutvalget i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO)