tirsdag 24 mai 2022

Resolusjon fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO). November 2012.

Plenumsmøtet i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, som for første gang er holdt i Afrika, bekrefter sin støtte til det syriske folkets rett til å leve under et demokratisk styresett: Et regime som garanterer frihet, likhet, sosial rettferdighet og verdighet, samt sikrer landets fulle uavhengighet og enhet, inkludert Golanhøydene som har vært okkupert av sionismen siden 1967.

Den Internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner

1. Fordømmer den farlige utviklinga i Syria. Den folkelige protestbevegelsen har blitt forvandlet til en destruktiv borgerkrig. Folket lider under blodig undertrykking, og helt fra starten av har Assad-regimet avvist enhver demokratisk reform som ville tilfredsstille forventningene til det syriske folk. Denne situasjonen er en følge av den reaksjonære utenlandske imperialistiske og sionistiske intervensjonen gjennom Tyrkia, Qatar og Saudi-Arabia, som tilsløres av den såkalte «Frie Syriske Hær» og under påskudd av å skulle «redde Syrias folk».

Vi fastslår at denne krigen ingenting har å gjøre med det syriske folkets interesser og forhåpninger. Den tjener tvert imot de reaksjonære kreftene i landet, i regionen og internasjonalt.

2. Fastslår at denne krigen ingenting har å gjøre med det syriske folkets interesser og forhåpninger. Den tjener tvert imot de reaksjonære kreftene i landet, i regionen og internasjonalt. Syria er i øyeblikket åsted for konfrontasjon mellom på den ene sida USA, Frankrike og Israel og de arabiske og tyrkiske reaksjonære som prøver å underlegge Syria Vesten og tvinge landet til å bryte sine bånd med Iran og Hizbollah. På den andre sida støtter Russland og Kina regimet for å bevare sine strategiske interesser i Syria og regionen, etter å ha mistet sin innflytelse i Libya.

3. Avviser all NATO-innblanding i Syria under noe som helst påskudd, gitt farene dette representerer for det syriske folk, for folkene i regionen og for verdensfreden. IKMLPO oppfordrer Tyrkias folk til å motsette seg tyrkisk intervensjon i Syria. Vi oppfordrer arbeiderne og folkene i Vesten, i første omgang i USA, Storbritannia og Frankrike, hvis ledere truer med militær intervensjon i Syria, til å presse sine regjeringer og hindre dem fra å sette ut i livet sin kriminelle strategi som allerede har forårsaket katastrofer i Irak, Afghanistan, Somalia, Libya osv.

4. Understreker at det under alle omstendigheter er opp til det syriske folket å bestemme sin egen framtid. IKMLPO oppfordrer alle syriske patriotiske og demokratiske krefter til å stå sammen for å redde landet fra klørne til Assad-regimet og de væpna bandene. De må hindre fremmede makter fra å ta landets framtid i pant og ikke la dem utnytte noen minoriteter til å undergrave folkets enhet. Vi maner disse gode kreftene til å arbeide for å bygge et nytt, demokratisk, sekulært, uavhengig og forent Syria der forskjellige religioner og nasjonaliteter lever sammen i frihet og under likeverdige vilkår.

5. Oppfordrer alle patriotiske, demokratiske og progressiv krefter i regionen til raskt å mobilisere og treffe de nødvendige tiltak for solidaritet for å støtte de patriotiske og demokratiske kreftene i Syria. Disse kreftene må handle for å sette en stopper for nedslaktinga som blir begått mot det syriske folk, for å stoppe ødeleggelsen av landet og for å hindre utenlandsk innblanding, tilrettelegge for dialog innbyggerne i mellom slik at de kan oppnå sine ambisjoner og bryte med tyranni og utenlandsk herredømme.