tirsdag 24 mai 2022

Arbeidere i seks sør-europeiske land går ut i samordna generalstreik og masseaksjoner den 14. november. Det viser at kampen mot krisa er i ferd med å nå et høyere nivå på tvers av grensene i Europa.

Ut på gata 14. november: Mot nedskjæringspolitikk og for internasjonal solidaritet.

Spania mobiliserer til generalstreik 14. november.Solidaritetsmarkering foran EU-delegasjonens kontorer i Oslo 14. november.Solidaritetsmarkering foran EU-delegasjonens kontorer i Oslo 14. november. Foto: R 14. november er det vedtatt en felles faglig aksjonsdag mot nedskjæringspolitikken og for arbeid og solidaritet. Det blir streik og generalstreik i Hellas, Spania, Portugal, Italia, samt på Kypros og Malta. Sammme dag blir det markeringer i de øvrige EU-landa. Denne dagen vil arbeidernes forventning om et samla og koordinert internasjonalt tilsvar mot krisepolitikken komme til uttrykk.
 

Regjeringssjefene i EU har tvunget igjennom en rekke nyliberale tiltak, for eksempel «finanspakten» som har veltet krisa over på ryggen til arbeiderne og folkene i Europa. Med utsikter til ny resesjon og lavkonjunktur forlanger de lønnsnedgang, lengre arbeidsdager, mer fleksibilitet, kutt i pensjoner og velferdsytelser, skatteøkninger, ytterligere privatisering, undergraving av overenskomster og enda flere innskrenkninger i arbeidernes faglige, sosiale og politiske rettigheter. Alt dette fører til masseoppsigelser, mens finanseliten velter seg i superprofitter.

Denne dagen er en viktig anledning til å samordne de forskjellige kampene og til å utvikle internasjonal solidaritet mellom arbeiderne og folkene som rammes av den samme politikken, en politikk som bare tjener de kapitalistiske monopolene.

Den 14. november går vi ut i gatene for å slå tilbake dette angrepet, for å forsvare våre interesser gjennom kamp og samhold. Vi oppfordrer arbeidere og fagorganiserte, arbeidsløse, ungdom, innvandrere og kvinner fra folkets rekker til å delta og være aktiv med på generalstreikene og markeringene den 14. november, for å bygge enhet i arbeiderklassen og for en folkelig front med alle ofre for denne politikken.

La oss forene oss i en brei kampfront mot den kapitalistiske offensiven, imot de reaksjonære politiske kreftene og imperialistiske krigstrusler, og motsette oss plyndring av naturressurser. Vi kjemper for et revolusjonært brudd med nyliberalismen og sosialliberalismen, for et brudd med det systemet som har frambrakt krisa.

Vi fordømmer monopolkapitalens regjeringer og institusjoner og understreker vår støtte til folkenes rett til å forlate monopolenes, reaksjonens og krigens Europeiske Union og til å tre ut av NATO, imperialismens væpna arm.

Fra alle land der kommunistene kjemper uttrykker vi vår solidaritet med arbeiderne og folkene i Europa, med de revolusjonære og kommunistene som kjemper tappert mot kapitalen og imperialismen.

Den 14. november er et første skritt mot noe nytt og bedre.

Leve arbeiderklassens kampen og arbeidernes og folkenes internasjonale solidaritet!