torsdag 2 desember 2021

Den brutale militæraggresjonen mot Libya som ble gjennomført av de imperialistiske landa Frankrike, Storbritannia, USA og NATO med støtte fra FN, ble avsluttet med drapet på oberst Gaddafi. Det skjedde etter at landet var ødelagt, titusener av sivile drept og en marionettregjering etablert. Marxist-leninistene, arbeiderklassen, folket og de unge som kjemper for sosial frigjøring på alle kontinenter, fordømmer denne forbrytelsen.

Ambisjonene om frihet og demokrati for de arbeidende masser og ungdommen i Libya som kom til uttrykk i store demonstrasjoner i februar, ble manipulert av de imperialistiske landene, av de reaksjonære og av sosialdemokratene for å rane til seg olje og andre rikdommer. Under slagordet «demokrati og frihet» iscenesatte de en mediekampanje som skulle gi dem ryggdekning for å angripe libysk territorium fra lufta og på landjorda. De forvandlet folkets rettferdige krav til et korstog for å gjøre ende på sin gamle allierte. De har seiret med våpenmakt og har installert et forrædersk og reaksjonært regime som vil påføre de arbeidende libyske massene og folket mer motgang og lidelse.

De siste tiårene av libysk historie har vært preget av Gaddafis styre, som til å begynne med fremmet forsvaret av nasjonale ressurser og holdt patriotismens fane høyt. Siden skjedde det et skifte i disse holdningene i favør av etableringen av et despotisk regime. Dette innebar krenkelse av demokratiske friheter, og de siste åra inngikk regimet en pakt med de imperialistiske landene, spesielt med dem som nå har sørget for å velte og knuse det. Denne situasjonen må det libyske folket på sjølstendig vis takle og løse – uten intriger og innblanding fra noen.

Vi understreker atter en gang at vi forsvarer folkenes rett til selvbestemmelse. Libyas skjebne må avgjøres av arbeiderne og folket sjøl. Ingenting rettferdiggjør den imperialistiske aggresjonen, drap på tusenvis av mennesker og mordet på oberst Gaddafi. Vi fordømmer disse uhyrlige handlingene.

Vi oppfordrer arbeiderklassen, det arbeidende folket, folkene og ungdommen til å fortsette sin kamp for folkets selvbestemmelse, for sosial og nasjonal frigjøring.

Samordningskomitéen i Den internasjonale konferansen av marxistisk-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO). Oktober 2011.