mandag 16 mai 2022

Den internasjonale konferansens nye logo.Opprøret til folket og ungdommen i Tunisia har vart i flere uker og har rystet diktaturet til Ben Ali. Diktatorens flukt er det tunisiske folkets første seier. Opprøret og seieren til arbeiderne og ungdommen er et viktig eksempel, en rik og verdifull erfaring for folkene over hele verden.

Igjen viser det seg at selv regimer som støtter seg på politiets undertrykkingsapparat, og som gir inntrykk av å være urokkelige, ikke klarer å holde stand mot viljen og motstandskraften til folket og ungdommen.

Nederlaget til Ben Ali og klikken som flyktet sammen med ham, avskaffelsen av deres privilegier, den faktiske oppsmuldringa av maktas parti (RCD) som i flere tiår styrte landet med jernhånd, den allerede iverksatte løslatelsen av en del politiske fanger og innføringa av demokratiske friheter, inkludert pressefrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet er svært viktige framskritt. Dette er endringer i landet deres som virket utenkelige for bare få dager siden.

Men det tunisiske folket kan komme enda lengre ved å følge denne veien. Dere kan konsolidere denne første seieren med nye tiltak som: dannelsen av en demokratisk provisorisk regjering, organisering av frie valg til en grunnlovgivende forsamling, utarbeide en ny grunnlov og rettsgrunnlaget for et nytt og demokratisk samfunn. Videre: iverksette konkrete økonomiske tiltak som kommer det arbeidende folket til gode, især innføring trygdeordninger for de arbeidsløse; arrestere og rettsforfølge de ansvarlige for overgrepene mot demonstranter, faglige og politiske aktivister, anerkjennelse av alle politiske partier, riving av det gamle regimets symboler og institusjoner osv. Tunisias folk kan føre kampen helt fram til den demokratiske revolusjonens seier.

Dette er de umiddelbare oppgavene som vårt søsterparti, Tunisias kommunistiske arbeiderparti har formulert, og det er på dette grunnlaget partiet organiserer kampen for at de skal bli gjennomført.

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner uttrykker nok en gang vår ubetinga støtte til den revolusjonære prosessen . Vi hilser den rettferdige og legitime oppstanden samt det tunisiske folkets seire.

Vi sender våre lykkønskninger til alle medlemmer og til ledelsen i Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT) for den avgjørende rolle som de spiller i spissen for folkets kamp for frihet, demokrati og sosial rettferdighet. Vi ønsker dere framgang på alle fronter.

Leve opprøret og seieren til det tunisiske folket!
Lenge leve arbeidernes og folkenes internasjonal solidaritet!

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (ICMLPO)

23 januar 2011