fredag 14 august 2020

Solidaritet med kampen til arbeiderne og folket i Frankrike

Det er nødvendig å forene arbeiderne omkring sine klasseinteresser, slik at arbeiderklassen kan gå i spissen for folkets breie lag, sier koordinasjonskomiteen i den internasjonale konferansen av ML-partier og organisasjoner i denne uttalelsen om bevegelsen De gule vestene i Frankrike.

Fagbevegelsen CGT organiserer stadig demonstrasjoner mot kuttpolitikken.

Les mer: Solidaritet med kampen til arbeiderne og folket i Frankrike

Kommunistenes 23. verdensmøte i Tunisia

I november møttes marxist-leninistiske partier og organisasjoner fra hele verden til sitt årlige møte, denne gangen i Tunisia.

CIPOMLDen internasjonale konferansen analyserte den aktuelle verdenssituasjonen og drøfta de kommunistiske partienes oppgaver, især når det gjelder utviklinga av en revolusjonær taktikk.

Les mer: Kommunistenes 23. verdensmøte i Tunisia

1 mai: Enhet og kamp mot nasjonalsjåvinisme, rasisme, fascisme og krigspolitikk!

Logo IKMLPO

Heis den proletariske internasjonalismens fane!

«Nå mer enn noensinne må vi styrke og utvikle den internasjonale solidariteten for å kjempe uopphørlig mot borgerskapets regjeringer. Vi må slutte oss sammen og forene proletariatet og de undertrykte massene i alle land for å slå ned vår felles fiende, imperialismen.»

Les mer: 1 mai: Enhet og kamp mot nasjonalsjåvinisme, rasisme, fascisme og krigspolitikk!

Kommuniké: IKMLPO har avholdt sitt 22. verdensmøte

ikmlpo ny2

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) har gjennomført sitt 22. plenum. Møtet fant sted i Danmark i oktober 2016.

Det vellykka plenumsmøtet var preget av en sterk politisk og ideologisk enhet og en revolusjonær optimistisk ånd. Det kunne oppsummere mange framskritt i partienes og organisasjonenes arbeid, på tross av de uavlatelige antikommunistiske angrepene fra de herskende klasser, deres lakeier og deres medier.

Les mer: Kommuniké: IKMLPO har avholdt sitt 22. verdensmøte

IKMLPO har avholdt sitt 21. plenumsmøte

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) avholdt i oktober sitt 21. plenumsmøte. Møtet fant sted i Quito med Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti, PCMLE, som vertskap.

logo cipoml70Møtet drøftet konferansens plattform, dens normer og opptakskrav og vedtok flere uttalelser og resolusjoner, herunder solidaritet med broderpartiene i Tyrkia og Burkina Faso som kjemper under harde betingelser.

Les mer: IKMLPO har avholdt sitt 21. plenumsmøte

Om unntakstilstanden i Tunisia

Tunisias Arbeiderparti (TAP) er en ledende kraft i Folkefronten, den tredje største partigruppa i den tunisiske nasjonalforsamlinga.


tunisia pcot500px

TAP er også medlemsparti i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO).

Etter terrormassakren i feriebyen Sousse er det innført unntakstilstand i Tunisia. Tunisias arbeiderparti (TAP) advarer i denne uttalelsen mot en unntakstilstand og andre tiltak som truer resultatene av folkeoppstanden i 2011 som utløste «den arabiske våren».

Uttalelse fra Tunisias Arbeiderparti (TAP/POT)

Regjeringssjefen i Tunisia har den 4. juli erklært unntakstilstand i hele landet for en periode på 30 dager med grunnlag i dekret nr. 50 av 26. januar 1978, en dag som er kjent som den «Svarte torsdagen».*

Denne beslutninga, som ikke er hjemlet i grunnloven, kom etter en tale fra regjeringssjefen som utdypet den forverra sosiale situasjonen, den økonomiske krisa og svekkelsen av sikkerheten som har skjedd med de to terrorattentatene ved Bardo-museet og i Sousse.

Les mer: Om unntakstilstanden i Tunisia

Underkategorier

Resolusjoner og dokumenter
Uttalelser, resolusjoner, kunngjøringer og hilsener fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.
Antall artikler:
70
Tidsskriftet Unity & Struggle (Enhet og kamp)

Unity & Struggle er organ for den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Antall artikler:
7