tirsdag 31 mars 2020

Krigsperspektivet inn i klimadebatten

Panelet, fra venstre: Tobias Lund (RU), Alexander Lange (SU), Maria Klingsheim (GU), Gjertud Sæther (AUF), Hege Skarrud (Spire), Nils Nerhus Rørstad (Oslo Natur og Ungdom). Debattleder Arild Rønsen (t.h.).Panelet, fra venstre: Tobias Lund (RU), Alexander Lange (SU), Maria Klingsheim (GU), Gjertud Sæther (AUF), Hege Skarrud (Spire), Nils Nerhus Rørstad (Oslo Natur og Ungdom). Debattleder Arild Rønsen (t.h.).

For de fleste partier og ungdomsorganisasjoner har militarismen vært en ikke-sak i klima- og miljødebatten. Nå er det tegn til endring!

Les mer: Krigsperspektivet inn i klimadebatten

Partiet Raudt vil løyve meir enn regjeringa til NATO-forsvar

m109a6 howitzerLangtrekkjande feltartilleri er noko av det som partiet Raudt/Rødt vil løyve nye forsvarsmilliarder til. Biletet viser ein Haubitzer M109.

I sitt framlegg til statsbudsjett for neste år vil Raudt auka løyvingane til krigsførebuingar med 188 millioner meir enn den NATO-blå regjeringa!

Les mer: Partiet Raudt vil løyve meir enn regjeringa til NATO-forsvar

Lærerik debatt om NATO og antikrigsbevegelsen

Stopp NATO markerte krigsalliansens 70-årsdag 4. april med løpeseddelaksjon i Bergen og informasjons- og debattmøte på Littertaurhuset i Oslo.

Seher Aydar fra Rødt, Petter Eide fra SV og Kristine Mollø-Christensen fra Stopp NATO innledet til debatt om fredsbevegelsen og hvordan bekjempe NATO og krigsforberedelsene.

Les mer: Lærerik debatt om NATO og antikrigsbevegelsen