torsdag 21 januar 2021

Stopp krigsøvelsen Aurora

Stopp Aurora 17!

Bli med i den norske seksjonen i Göteborg 16. september!

Teksten under er fra en felles løpeseddel for Stopp NATO, Norge ut av NATO, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bestemødrene for fred og Fredsbevegelsen på Nesodden.

pdfLast ned løpeseddel for utskrift

I september (11.– 29.9.) vil NATO trene på å bruke Sverige som et oppmarsjområde til en eventuell krig med Russland. Dette er mulig på grunn av den vertslandsavtalen som den svenske Riksdagen inngikk med NATO 25. mai 2016. Vertslandsavtalen innebærer at NATO etter invitasjon fra den svenske regjeringen, kan få stasjonere tropper på svensk område. Den innebærer også muligheten til å føre krig mot et tredje land fra svensk territorium. 

Les mer: Stopp krigsøvelsen Aurora

Norge som hovedbase for US Marines i Europa?

Historien om de amerikanske marinesoldatene på Værnes ruller videre.

16. januar i år ankom rundt 300 US Marines Værnes i Nord-Trøndelag.

Forsvarsdepartementet kalte det «rotasjonsbasert øving» for å kamuflere at basen skulle være permanent, med soldater som skiftes ut hvert halvår.US Marines - her i Djibouti
Nå vurderer amerikanerne å gjøre Værnes til hovedbase for US Marines i Europa, og kjenner vi den norske regjeringen rett så sier den ikke nei til sine herrer i Pentagon.

Les mer: Norge som hovedbase for US Marines i Europa?

Ukraina og det norske NATO-borgerskapet

Norges militærattaché i Kiev antyder at NATO bør gå til forkjøpskrig dersom ukrainerne i de vestlige delene av landet vender seg mot fascistene og sine vestlige «frigjørere».

Oslo Militære Samfund. CC-BY-SA Anne-Sophie Ofrim.Oslo Militære Samfund. CC-BY-SA Anne-Sophie Ofrim.Oslo Militære Samfund er en arena der makthaverne meisler ut sine strategier og legger grunnlaget for politisk konsensus i den herskende klassens elitesjikt. Derfor bør man lytte til hva som kommer derfra.

Kommandørkaptein Hans Petter Midttun holdt et foredrag den 24. april kalt «Hva skjer egentlig i Ukraina?». Midttun er Norges forsvarsattaché i Kiev.

Les mer: Ukraina og det norske NATO-borgerskapet