mandag 28 november 2022

Stopp militær aggresjon og opprustning!

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2019.

Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.

Den 4. april i år er det 70-årsdagen for opprettelsen av NATO.

Den ble opprinnelig opprettet som en forsvarspakt under den kalde krigen, men er med årene blitt en angrepsorganisasjon mot land som aldri har truet medlemslandene.

Les mer: Stopp militær aggresjon og opprustning!

Trident Puncture

Den spinndyre fregatten KNM «Helge Ingstad» var på vei tilbake fra Trident Juncture-øvelsen da den kolliderte utenfor Øygarden i Hordaland.

KNM Helge Ingstad etter havariet. Fregatten er an av fem i Fridtjof Nansen-klassen. Foto: ForsvaretKNM Helge Ingstad etter havariet. Fregatten er an av fem i Fridtjof Nansen-klassen. Foto: Forsvaret

Les mer: Trident Puncture

Stopp NATO-appell i Bergen 27. oktober 2018

Go home, soldier!

Appel ved Henrik Hjelle fra Stopp NATO på markeringa mot krigsøvelsen Trident Juncture i Bergen 27. oktober.

Vi blir i disse dager velsignet med NATOs nærvær i form av alle NATO-land pluss observatører.

De skal rasere åkre, trene på krig mot Russland på norsk jord, stoppe trafikken, ødelegge veier og vise fingeren til Russland. Alt for at vi skal føle oss trygge…

Les mer: Stopp NATO-appell i Bergen 27. oktober 2018

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-