tirsdag 31 mars 2020

Uttalelse: 100 år siden slutten på første verdenskrig

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 26. - 28. januar 2018. Konferansen samlet 622 tillitsvalgte fra hele landet.

trump atomskyTrondheimskonferansen 2018 vil oppfordre til at fagbevegelsen mobiliserer mot øvelsen Trident Juncture, går imot stasjonering av utenlandske tropper i Norge i fredstid og krever at den norske regjering tilslutter seg forbudet mot atomvåpen.

Les mer: Uttalelse: 100 år siden slutten på første verdenskrig

Endelig en fredspris med mening – og krass kritikk av NATO-Norge

Fornøyde fredsprismottakere på Jernbanetorget i Oslo.For en gangs skyld klarte Nobelkomiteen å finne en verdig fredsprisvinner, nærmere bestemt Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Flere tusen mennesker møtte opp i fakkeltog for å kreve at også Norge må underskrive kravet om a-våpenforbud. Stopp NATO og andre fredsorganisasjoner var aktivt til stede.

Les mer: Endelig en fredspris med mening – og krass kritikk av NATO-Norge

Gratulerer med fredsprisen!

Fredag 6. oktober blei Nobels fredspris 2017 tildelt International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

ICAN logoICAN blei etablert i 2007 med den hensikt å jobbe fram eit internasjonalt forbod mot atomvåpen. Og eit langt skritt blei tatt då 122 statar underteikna ein avtale om forbod i FN den 7. juli i år. Dersom 50 nasjonar ratifiserer denne avtalen, blir den internasjonal rett.

Les mer: Gratulerer med fredsprisen!

Utanlandske krigsoperasjonar viktigare enn å forsvare landet og folket

AWACS overvakingsfly er heilt sentrale i NATO-operasjonar mot framande land.Forsvar av landet og vern av sivile er heilt underordna for den herskande eliten. Han vil heller føra krig utomlands.

Valkampen har òg ført med seg eit ordskifte om forsvars- og militærpolitikk. Men som ved alle norske valkampar er dette i hovudsak eit ordskifte om lokalisering og distriktspolitikk, og om kven som gjekk inn for ulike nedskjæringar når, og ikkje om militærpolitiske prioriteringar og alliansetilknytning.

Les mer: Utanlandske krigsoperasjonar viktigare enn å forsvare landet og folket