tirsdag 31 mars 2020

Barnepsykologer i NATOs tjeneste

På oppdrag fra Helsedirektoratet har to kjente krisepsykologer skrevet en tekst for lærere og foreldre som skal berolige barn når NATO-styrker inntar Norge under øvelsen Trident Juncture 2018. Teksten bærer tittelen «Hvordan snakke med barn om NATO-øvelsen».

Innholdet ligner mer på psykologisk krigføring mot barn enn et pedagogisk hjelpemiddel mot krigsfrykt og traumer.

soldat barn

Les mer: Barnepsykologer i NATOs tjeneste

NATO-toppmøte mot Europas folk: Vi sier NEI til krigspolitikken

I anledning NATO-toppmøtet i Brussel og de mange protestene som blir organisert i år for å fordømme denne krigshissende militæralliansen, sier vi:

Nei til NATO

Nei til krigspolitikken i Europa

Internasjonal solidaritet mot imperialismens reaksjonære politikk for krig på bekostning av folket og velferden

Les mer: NATO-toppmøte mot Europas folk: Vi sier NEI til krigspolitikken