mandag 28 november 2022

Norge ut av NATO!

Uttalelse fra Stopp NATO etter valget i USA

uss stennisHangarskipet USS Stennis.

Valget i USA gir grunn til å diskutere Norges alliansepolitikk.

NATO skal være en garantist for vår «territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet og sikkerhet» (NATO-traktaten artikkel 4). Historien har vist noe annet. NATO har vært et redskap for USAs kontroll og dominans, som har ført til territoriale krenkelser og kriger. Resultatet av valget i USA gir ingen grunn til å tro at det blir en endring på dette forholdet.

Les mer: Norge ut av NATO!

Langtidsplan for eit meir krigersk forsvar

norwegian air force f35a

Ein langtidsplan for meir avskrekking og meir militarisering av sivilsamfunnet.

Fredag 17. april la regjeringa fram langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2021–2024. Medan Corona-pandemien krev ekstraordinære ofre frå folk flest, så sit pengane laust når det gjeld løyvingar til militære forhold.

Les mer: Langtidsplan for eit meir krigersk forsvar

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-