mandag 6 desember 2021

Foghs bok "Fra socialstat til minimalstat" (1993) er et nyliberalt manifest, inspirert av den amerikanske politiske filosofen Robert Nozick. Som statsminister har han fulgt den opp med drastiske sosiale nedskjæringer og sterk økning av ’vekterstat’-funksjonen – herunder gjennom deltakelse i alle de kriger han kunne finne, drakoniske terrorlover og stadig mer omfattende byråkratiske kontrollsystemer av offentlig ansatte og folk på trygd.

Gjennom de siste åtte åra har Fogh posert som en av George Bush' nærmeste venner og våpendragere. Han feiret bl.a. Bush sin fødselsdag i 2006 på den danske statens regning. Han har deltatt og deltar militært i Kosovo, Afghanistan, Irak og støtter betingelsesløst det israelske apartheidregimet.

Velkjente Fogh-sitater:

Fra socialstat til minimalstat 1993:

«Sosialstaten besegler endelig det ufrie menneskets skjebne. Sosialstaten har frembrakt mennesker uten mot, mennesker med materielt begjær, men uten vilje til å verne om sin egen verdighet som menneske… Sosialstatens slavemenneske ligger lydig som en hund i sin kurv og luner seg foran kaminilden. Er slett ikke menneske mer!»

Fremmedhets ved Folketingets åpning 2001:

«To av tre anmeldte voldtekter i København blir begått av udlendinger. Det er stadig flere eksempler på at store grupper unge innvandrere feigt lokker politiet i bakhold og angriper betjentene.»

Før Irak-krigen mars 2003:

«Irak har masseødeleggelsesvåpen. Det er ikke noe vi bare tror. Det er noe vi vet.»

Om George Bush ved pressemøte i Crawford 2007:

« —The President is a convinced environmentalist!»

Gaza-massakren januar 2009:

«Det er urimelig hvis kritikken kun blir rettet mot Israel. Derfor bør man i like høy grad kritisere Hamas. Man skal ikke glemme at Hamas startet konflikten med rakettangrep over Israel.»

Etter mange danskers mening er Fogh bare egnet kandidat til én ting: Plassen som tiltalt ved en krigsforbryterdomstol.

Oversatt fra Netavisen 12. februar 2009