mandag 6 desember 2021

Motstanden brer om seg mot at Stortinget tilsutter seg avtalen. Den 8. oktober var Stopp NATO medarrangør for et protestmøte mot forslaget til ny militæravtale med USA. Du kan se opptaket fra møtet her eller på Frikanalen.

Det er tatt initiativ til et bredt samarbeid rundt protester mot baseavtalen, stadig flere organisasjoner slutter seg til den nye «Aksjon mot baseavtale med USA». Aktivisér deg du også!