tirsdag 24 mai 2022

Det første initiativet til en aktivistorganisasjon mot NATO ble tatt da Jens Stoltenberg tiltrådte som generalsekretær i krigsalliansen. Det ble aksjonert med bannere og markeringer i blant annet Oslo og Bergen, og kimen til en ny organisering av krigsmotstanden tok form. «Det er på tide at noen tar til motmæle og at den historisk tradisjonelle norske motstanden mot militarisme gjenreises. Det må i norsk offentlighet og det norske politiske liv gjenskapes et rom for motstand mot krig og norsk NATO-medlemskap. Noen må bryte den øredøvende tausheten når NATO og Norge ruster seg til krig», som det het i det første oppropet fra initiativgruppa.

Nå har tålmodig forarbeid omsider gitt resultater i og med den formelle stiftelsen av Stopp NATO. Dette er godt nytt for alle som har sett seg lei på handlingslammelsen som lenge har rådd grunnen!

Organisasjonens vedtatte formålsparagraf slår fast at Stopp NATO «vil ha slutt på NATOs herjinger og krigshissing og jobber for å få Norge ut av NATO». Det valgte styret er bredt sammensatt av folk fra ulike partier og organisasjoner.

  • Les mer og meld deg inn på sidene til Stopp NATO