lørdag 19 september 2020

Den virkelige bekymringen til AKP-regjeringen gjelder at områdene som forlates etter russisk bombing blir overtatt av syriske regjeringsstyrker og det kurdiske YPG. Tyrkia ønsker ikke at disse styrkene tar over grenseterritoriet og dermed kapper Tyrkias forbindelseslinjer til IS, Nusrafronten og andre salafi-jihadistiske krefter.

Den virkelige grunnen til tiltakende russisk-tyrkisk spenning – som nådde en topp med nedskyting av det russiske flyet – er kampen for å dominere Syria og regionen, kampen for imperialistisk profitt.

Alle imperialistiske makter og de reaksjonære landene i regionen bør trekke seg ut av Syria, Irak og andre land i regionen. Utenlandske militære styrker må trekke seg ut og all støtte til jihadister krefter i regionen må stoppes.

Folkene i regionen har blitt ruinert av konfliktene mellom imperialistiske og reaksjonære krefter. Et kvart århundre med millioner av dødsfall, millioner på flukt, voldtekter, utslettelse av byer, ødeleggelse av kulturskatter, sult og fattigdom i Midtøsten, har sin årsak i konflikter mellom imperialistene i deres grådige profittjakt.

Folk i Tyrkia og over hele verden som ønsker å hjelpe folkene i Midtøsten, må reise kampen mot imperialistene og deres medsammensvorne.

Ned med imperialistene og medløperne deres.
Alle imperialistene og reaksjonære ut av Midtøsten.

Selma Gurkan
President, EMEP