tirsdag 7 desember 2021

Den 18. januar blir kampdag mot innføring av EUs vikarbyrådirektiv i Norge. Hele 38 LO-avdelinger over hele landet oppfordrer til politisk streik mot direktivet.

polstreik vikar18012012EØS-avtalen pålegger norske myndigheter å innføre direktiver fra Brüssel hvis ikke avtalens reservasjonsrett benyttes. EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Skolenes Landsforbund krever at reservasjonsretten brukes. Disse representerer et flertall av LOs medlemmer. Press LO-ledelsen og Ap til å støtte kravet!

11.1.2012: Nå gir også forbundsstyret i Handel og Kontor (63.000 medlemmer) sin tilslutning til den politiske streiken.

 

{article Heltid en rettighet, veto en nødvendighet!}{title} {introtext:50} {readmore}{/article}

EUs vikarbyrådirektiv er todelt. En del krever at diskriminerende bestemmelser som hindrer vikarbyråer og leiefirma skal fjernes, både i lov- og avtaleverk. Alt for mange useriøse firma bidrar allerede til sosial dumping og undergraving av tariffavtaler. Mye av denne virksomheten er ulovlig. Vi glemmer ikke Adeccoskandalen. Det er uakseptabelt at Brüssel via EØS-avtalen kan gjøre det ulovlige lovlig. Derfor må myndighetene bruke vetoretten.

Del to av direktivet krever tiltak for at vikarer og innleid arbeidskraft likebehandles med de faste ansatte. Dette er vi for og det både kan og må innføres uten direktivet. Men helt like lønns- og arbeidsvilkår blir det aldri for vikarer, innleide og midlertidig ansatte. Det oppnås kun ved at man er fast ansatt i det firma man jobber hos.