mandag 8 august 2022

Amerikansk-eide Scandic forsøkte seg på Cuba-blokade i Norge. Men i stedet for boikott av Cuba, sørger fagbevegelse og antirasister nå for at boikotten rammer Scandic og Hilton.

Hotellkjeden Scandic, som nå er kjøpt opp av amerikanske Hilton, har nektet en cubansk delegasjon adgang til hotellet på bakgrunn av den reaksjonære Helms-Burton loven for full amerikansk blokade av Cuba. Men saka har eksplodert i fanget på Scandic-ledelsen.

Antirasistisk Senter har anmeldt hotell Scandic Edderkoppen og administrerende direktør for Hilton og Scandic i Norge for brudd på straffelovens § 349a. Paragrafen slår fast at ingen skal kunne nektes adgang ut fra deres statsborgerskap eller etniske tilhørighet. Fagforbundet og en rekke andre LO-forbund har kansellert sine hotellavtaler med Scandic, og velger nå andre hotellkjeder for sine konferanser og medlemstilbud.

LO i Oslo har gått ut med denne pressemeldinga:

«LO i Oslo finner det fullstendig uakseptabelt at hotellkjeden Scandic nekter en cubansk delegasjon til reiselivsmessen å bo på Hotell Edderkoppen. Scandic-kjeden som er kjøpt opp av USA-eide Hilton bryter med en rekke vedtak i FNs hovedforsamling som fordømmer USAs økonomiske blokade av Cuba. I tillegg bryter Scandic med retningslinjene i norsk utenrikspolitikk. USAs økonomiske blokade av Cuba består blant annet i å nekte eksport til Cuba alle varer som er produsert i USA eller som har deler produsert i USA eller av USA-eide selskaper verden over. Denne blokaden blir ikke respektert av de aller fleste land i verden og er altså en rekke ganger fordømt av FNs hovedforsamling. LO i Oslo krever at Regjeringen tar skritt for at slike selskaper som Scandic, som tydeligvis forholder seg til USAs ulovlige boikott- og blokadevirksomhet, og ikke til norske myndigheters politikk nektes å drive næringsvirksomhet her i landet.»