torsdag 24 september 2020

Afghanske flyktninger i Norge lever i frykt. I frykt for å sendes til krigen i Afghanistan, og i frykt for å bli arrestert og tvangsreturnert av norsk politi. Politiet oppsøker afghanere dag og natt på gata, på jobb og hjemme. Vi føler oss ikke trygge noe sted.

Situasjonen i Afghanistan har bare blitt verre det siste året. Krigsforbrytere som vi opprinnelig flyktet fra er blitt gitt amnesti og mange av de styrer nå landet. I tillegg har krigen blitt forverret. Nyhetene fra Afghanistan varsler stadig nye voldelige hendelser.

Vi føler oss ikke sett, og ikke hørt av den norske staten. Derfor går vi pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim under parolen «Ikke send oss tilbake til krigen».