mandag 6 desember 2021

Afghanere i sultestreik ved Domkirka. Foto: © Revolusjon2000 afghanere står i fare for å bli kastet ut av Norge. Et hundretalls flyktninger har gått til sultestreik foran Oslo Domkirke, og det er varslet at flere vil følge etter. Flere av de sultestreikende er nå blitt alvorlig sjuke og må ha tilsyn.

Opinionen mot utkastelse blir stadig sterkere, og det er satt i gang et protestopprop der man kan skrive seg på.

Regjeringa er kommet på defensiven. Politiet hadde planlagt å tvangsutsende de sultestreikende søndag kveld, men planene ble omgjort i siste øyeblikk. FNs høykommissær for flyktninger  har kritisert den norske utsendelsespraksisen.

Den norske regjeringa og det afghanske Karzai-regimet har blitt enige om at afghanske asylsøkere i Norge skal deporteres til Afghanistan dersom de ikke reiser frivillig før 26. mai. Dermed følger den rødgrønne regjeringa opp Erna Solbergs utkastelsespolitikk.

Av de parlamentariske politiske partiene er det bare RV som har støttet de sultestreikende. - RV hadde forventet en ny og mer human asylpolitikk fra SP/SV/AP-regjeringen. Det er derfor ekstra skuffende at regjeringen tar opp igjen en avtale signert av Erna Solberg og som ble trukket tilbake etter protester, sier RV-nestleder Marte Mjøs Persen. I SV er et internt opprør i ferd med å bre seg imot «solidaritetsregjeringas» flyktningepolitikk.

Det absurde argumentet for hjemsending er at Afghanistan angivelig er blitt «trygt», samtidig som kamphandlingene i landet nå er mer omfattende enn på flere år og NATO med Norge sender flere tusen nye soldater.

Det er ikke afghanerne som skal ut av Norge, men norske tropper som skal ut av Afghanistan!