lørdag 27 februar 2021

foodora bud

– Kampen skal vinnes, sier KPml i sin støtteerklæring til de fagorganiserte i Foodora. 

Til de fagorganiserte i Foodora.

Kommunistisk plattform marxist-leninistene (KPML) støtter den pågående streiken fullt ut.

De 152 streikende sykkelbudene kjemper en kamp for egne rettigheter og for hele fagbevegelsen. At selskapet har nektet å inngå tariffavtale i tre år er helt uakseptabelt og streiken er i høyeste grad berettiget. Kampen vil kreve samhold, styrke, tålmodighet og ikke minst solidaritet fra andre fagorganiserte. En av utfordringene er å få stanset lignende bedrifter som opererer helt uten ansettelse og med innleide sykkelbud. Det er avgjørende at også de innleide eller såkalt selvstendig næringsdrivenede sykkelbudene bevisstgjøres.

Arbeidsgiveren argumenterer med at dette er en «ung bedrift som ikke har råd» til å betale en anstendig lønn. Elin Ørjasæter sa 20.08.19 i Nettavisen  at dette er en «delingsøkonomi-bedrift» i en bransje der det ikke er laget egnede tariffavtaler. Slike argumenter må kontant avvises. Om bestillingen skjer via internett eller telefon spiller ingen rolle og om budet bruker beina, sykkelen eller bil skal det uansett være tariffavtale. 

KPML oppfordrer alle til å støtte de streikende sykkelbudene. Kampen skal vinnes!

Dagbjørn Skipnes, talsperson for Kommunistisk plattform (marxist-leninistene)