tirsdag 28 juni 2022

Et nytt kapittel i serien «ytringsfrihet på dansk»: Den danske pølseselgeren Preben er sikta for terrorisme, fordi han har drevet reklame for T-skjorter i pølsebua si. Nå presser det danske politiet internettleverandører til politisk sensur av nettsider.

Forbryterske T-skjorter?BILDET: Populære T-skjorter

T-skjortene er påtrykt logoer for frigjøringsbevegelsen FARC i Colombia og for den sekulære Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP). Det colombianske utenriksdepartementet ? trolig også det israelske ? har øvd press på Danmark for å få slutt på salget av de populære trøyene.

5 euro av hver solgte T-skjorte går som støtte til FARCs radiostasjon og til et plakatverksted som PFLP driver. Begge organisasjonene står på EUs terrorliste. Firmaet Fighters+Lovers, som produserer skjortene, har fått hjemmesida si stengt.

Preben Pølsemand fikk hjemmet sitt ransaket av politiet som beslagla PC-en hans og siktet ham etter terrorlovens paragraph 114. Han er inntil videre løslatt.

Press mot internettleverandører

STOP TERRORKRIGEN har fått brev fra sin internettleverandør Wannafind med beskjed om å fjerne Foreningen Oprørs omstridte appell fra hjemmesiden innen den 27. februar. Det skjer etter press fra det danske politiet. Appellen er også lagt ut på andre nettsteder som har webhotell hos Wannafind.
Foreningen Oprørs talsmann Patrick MacManus er siktet etter den 'danske' terrorloven med en strafferamme på opptil 10 års fengsel. Foreningen Oprør har anket en tidligere dom mot foreningen til dansk høyesterett.

Politiet har tidligere henvendt seg til Stop Terrorkrigen og andre danske hjemmesider og krevd at de fjerner appellen, noe samtlige har avvist.

Les mer: