onsdag 23 september 2020

Stikk i strid med prognosene ei uke tidligere, har Rafael Correa vunnet over oligarken Álvaro Noboa ved presidentvalget i Ecuador. Kampen mot USA-basene i landet var del av valgkampen i Ecuador.

Protest mot Manta-basen i Ecuador.
Sjøl om Correa står på en reformistisk plattform, representerer han et klart progressivt alternativ til den ultrareaksjonære Noboa. Derfor oppfordret den revolusjonære fronten UP-MPD, som støttes aktivt av de ecuadorianske kommunistene i PCMLE , til å stemme på Correa i siste valgrunde.  

Den korrupte Alvaro Noboa representerer landets rikeste familie, kontrollerer 114 selskaper og eier verdens fjerde største banankompani, der fagorganisering er forbudt og barnearbeid vanlig. I valgkampen har han i stort omfang delt ut penger, medisiner og datamaskiner for å vise sin «bibeltro» og «sosiale» holdning.   

Correa, som av Noboa blir framstilt som «kommunist», er motstander av frihandelsavtalen TLC, han har også framstått som motstander av Plan Colombia og den amerikanske militærbasen i Manta. Correa har tette forbindelser med Venezuelas president Hugo Chávez, men distanserte seg i siste del av valgkampen fra Chávez og rettet samtidig kritikk mot geriljabevegelsen FARC i nabolandet Colombia.

Seieren til Correa er nok et eksempel på venstrevinden som blåser over det latinamerikanske kontinentet.