torsdag 26 mai 2022

Hamma 020202FN og UNESCO står denne uka som vert for et toppmøte i Tunis om det globale informasjonssamfunnet.

Medienes hovedfokus er rettet mot framtida til internett, der kampen står om USAs fortsatte kontroll over domener. EU og en rekke andre land vil ha internasjonal styring over verdensveven, mens USA tviholder på kontrollen. Men konferansen omhandler nødvendigvis ytringsfrihet i sin alminnelighet, sjøl om det passer vertslandet Tunisia dårlig.

For det er en blodig ironi når Tunisia er valgt som vertsland. Det finnes ingen presse- eller demonstrasjonsfrihet under regimet til president Zein el-Abdin Ben Ali. Også internettet i det nordafrikanske landet er underlagt streng sensur. Opposisjonelle blir konsekvent forfulgt, arrestert og i mange tilfeller torturert. Landet har minst 500 politiske fanger. Revolusjon har tidligere skrevet om både menneskerettighetsaktivisten og advokaten Radhia Nasrawi og om Hamma Hammammi, leder av Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT), som har vært fengslet og torturert mange ganger det siste tiåret.

Sultestreiker for frihet

Sammen med Lotfi Hajji, leder av Tunisias uavhengige journalistforbund, har Hamma Hammammi og seks andre opposisjonelle sultestreiket siden 18. oktober. Sultestreiken fronter krav om menneskerettigheter og ytringsfrihet i forkant av FN-møtet. Internasjonal presse og den arabiske kanalen Al Jazeera dekker begivenheten, og gjør det vanskeligere for regimet å drive åpenlys undertrykking. Myndighetene har i stedet omringet lokalet som huser de sultestreikende, og nekter leger adgang.

Til tross for at de løper betydelig personlig risiko, har 300 mennesker møtt fram for å vise sin støtte til de sultestreikende, og over et hundretall hadde ved inngangen til november skrevet under på støtteopprop.

Tunisiske kamerater opplyser i samtale med Revolusjon at undertrykkinga og den døgnkontinuerlige spaninga og trakasseringa av opposisjonelle, er trappet betydelig opp i forkant av FN-møtet.  Men påleggene og overvåkinga trosses. Hver eneste søndag inviterer menneskerettsorganisasjoner til møter, som myndighetene som regel setter en stopper for. Regimets politi og agenter oppsøker folk i forkant og gir dem beskjed om at de skal holde seg hjemme. Hvis ikke, venter det underforstått represalier.

Forsterka undertrykking

Tunisia er en av Vestens arabiske støttespillere i ”kampen mot terrorismen”. USAs innflytelse har økt de seinere åra, men også EU og særlig Frankrike øver sterk innflytelse. En ”antiterroristlov” ble innført i desember 2004. Den har ført til utvida og forsterka undertrykking av alle opposisjonelle røster.

Tunisia og andre stater ønsker utelukkende de teknologiske sidene ved «informasjonssamfunnet» som konferansetema. Norge og muligens andre land skal ha levert inn et forslag som i tillegg fokuserer på spørsmålet om ytringsfrihet.