lørdag 29 januar 2022


EMEP Parlamentet har vedtatt å endre forfatninga ved å oppheve forbudet mot bruken av islamske hodetørklær på de tyrkiske universitetene med stemmene til AKP (Partiet for rettferd og utvikling) og MHP (Nasjonalistpartiet – et fascistparti, o.a.) Denne endringa blir framstilt som en nødvendighet for demokrati og frihet.

Men vi vet at begge disse partiene, samt det viktigste opposisjonspartiet CHP (Det republikanske folkepartiet), er motstandere av demokratiske rettigheter for arbeiderne og for det kurdiske folket i Tyrkia. Når de overser andre fundamentale problemer og reduserer kravene om frihet og demokrati til et spørsmål om å fjerne forbudet mot hodeskjerf, viser disse partiene seg som virkelige taskenspillere, ikke som demokrater.

Regjeringa og hæren insisterer på en militær løsning på det kurdiske spørsmålet istedenfor en demokratisk løsning, mens tanke- og ytringsfriheten blir tråkket ned av lover som Artikkel 301, religiøse klasser er obligatoriske på skoler og arbeidere blir nektet å fagorganisere seg. AKP og MHP gjør seg til spott ved å gjøre frihet og demokrati til et spørsmål om hodeskjerf.

EMEP sin frihetsforståelse er en annen enn den til statsminister Erdoğan, «som krever morsmålsopplæring for tyrkere i Tyskland mens han forbyr kurderne å snakke sitt morsmål i Tyrkia». EMEP støtter frihetskrav på alle felt, herunder friheten til å kle seg som en vil og kampen for et demokratisk Tyrkia. Men EMEP ser det også som en plikt å fortelle folket at det ikke må tro på dette spillet om «frihet» og demokrati.

Hodeskjerf er ikke det eneste forbudte emnet i Tyrkia. Det er heller ikke det viktigste forbudet. Frihet og demokratiproblemet kan ikke innsnevres til «frihet for hodeskjerf». Klesdrakt må være et fritt valg og ingen må utsettes for press fordi de bærer eller ikke bærer hodeplagg. Men dette betyr ikke at hodeskjerf og demokrati har samme betydning. Hodeskjerf blir brukt som et politisk symbol der religiøsiteten utnyttes.

Bortsett fra å være et frihetsspørmål, er sjalet en føydal levning som tvinger en kvinne til å være tilslørt. Det er også EMEP sin plikt å vekke folket i dette spørsmålet. Det er ingen tvil om at folket i Tyrkia trenger politisk frihet og demokrati. EMEP vil fortsette kampen for oppnå demokrati og frihet.

Arbeidets parti, EMEP