lørdag 8 august 2020

Deutsche Bank og den tyske Postbanken har stengt bankkontoene til det revolusjonære tyske partiet MLPD.

Begrunnelsen er påstått «støtte til terrorvirksomhet», trolig fordi MLPD har samlet inn midler til både Palestina og til kurderne i Rojava. MLPD har også tidligere fått kontoene sine sperret, i 1986 og 2005. Partiet fikk ved begge anledninger tilbake kontotilgangen etter kort tid.

MLPD bringer saka inn for retten. En rekke organisasjoner på den tyske venstresida fordømmer dette antidemokratiske angrepet på organisasjons- og ytringsfriheten. «Vi erklærer vår solidaritet med MLPD og krever at dette vedtaket, som er ment å vanskeliggjøre MLPDs politiske virksomhet, straks blir trukket tilbake», skriver den marxist-leninistiske avisa Arbeit-Zukunft.